Në vend të përkujtimit për Dr. J.K.

E tradhtova burrin “në pleqëri”