Ekonomi

KPK mirëpret vendimin nga MTI-ja për mbrojtjen e prodhuesve vendorë

Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK) ka mirëpritur vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e masave mbrojtëse në importe për materialet ndërtimore nga argjila

Përmes një komunikate për media Klubi i Prodhuesve të Kosovës thotë se pas analizimit të tregut të materialit ndërtimor nga argjila dhe konsultimit me prodhuesit vendor, e ka parë të domosdoshme që në listën fillestare të përfshiheshin edhe disa produkte tjera nga argjila.

“Klubi i Prodhuesve të Kosovës dhe Shoqata e Prodhuesve të Materialit Ndërtimor nga Argjila ka paraqitur kërkesën pranë MTI-së që në këtë vendim të përfshihen edhe disa materiale tjera ndërtimore nga argjila në listën e masave mbrojtëse në importe”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

“Vendimi 01 Ref. Nr. 10 të dt. 28.12.2017 i lëshuar nga ministri i MTI-së, Bajram Hasani paraqet një përkrahje të madhe për prodhuesit vendor të argjilës dhe njëkohësisht ndalon shitjen e materialit nga argjila që vjen nga Serbia dhe shitet nën çmimin e tregut, madje edhe të vet çmimit të prodhimit. Vendimi në fjalë nuk ndalon ardhjen e produkteve të tilla nga Serbia, por parandalon një dëm të rëndë dhe të përgjithshëm të pozitës së prodhuesve vendor, ekonomisë së vendit dhe rrjedhimisht rrezikon konkurrencën në tregun e lirë”, thuhet në komunikatë.

Ky vendim, po ashtu ka edhe një simbolikë të rëndësishme sepse përkrah ndërtimin e Kosovës me material ndërtimor të prodhuar në vend.

KPK falënderon Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për këtë vendim të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë KPK mbështet dhe e inkurajon Qeverinë e Republikës së Kosovës që edhe në të ardhmen të vazhdojë me politika të tilla publike që mbështesin prodhuesit vendor.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *