Kulturë

Gjuha Shqipe është gjuha amtare e Evropës

Shkruan: Arif Mati

Ja silogjizmi im historik i pandalshëm dhe i pakundërshtueshëm që përmbledh gjithë tezën time mbi popullin pellazgo-trako-iliro-shqiptarë:

“Pellazgët ishin paraardhësit e Trako-ilirëve që flisnin gjuhën e tyre dhe Shqiptarët sot flasin gjuhën e Thrako-ilirëve domethënë Shqiptarët janë Pellazg”.
Keni këtu dy formula vetjake të tjera që shpesh i citoj në librat dhe tezën time:

Gjuha shqipe është një « fosil i gjallë » dhe është gjuha « amtare » e Evropës.
Sipas paleontologëve dhe antropologëve Evropa ka pasur disa hominide parahistorike: Njeriu i neandertalit, Cro-Manjoni, Homo Sapiensi dhe Homo Sapiensi-Sapiens. Sipas studimet e mia dhe mendimit tim ka pasur një të fundit : « Homo Pelasgusi ».

Çdo gjë tjetër, çdo zbullim tjetër, çfarëdo fakte të tjera dhe çdo zbulim arkeologjik, historik apo gjuhësor i ri vetëm sjell ujë në mullirin «pellazgo-trako-iliro-shqiptarë».

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *