Ekonomi

Gjatë vitit të kaluar, mërgata solli 760 milionë euro në Kosovë

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka bërë të ditur se remitencat e pranuara në Kosovë, gjatë vitit 2017 arritën vlerën prej 759.2 milionë euro dhe shënuan një rritje vjetore prej 9.9 për qind. Pro problem për remitencat mbetet sepse ato përdoren në masë të madhe për konsum, e jo për investime

“Të gjithë tremujorët e vitit 2017 janë karakterizuar me rritje të theksuar të remitencave, ndërkohë që vetëm në TM4 2017, remitencat e pranuara në Kosovë arritën në 205.2 milionë euro dhe shënuan një rritje vjetore prej 19.0 për qind”, thuhet në raportin e BQK-së, për Vlerësimin Tremujor të Ekonomisë..

Rritja e remitencave, sipas BQK-së, mund t’i atribuohet, deri në një masë, rritjes së aktivitetit ekonomik në Eurozonë dhe Zvicër, duke qenë se remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra.

Remitancat që pranohen nga këto dy vende kanë një pjesëmarrje prej 38 përkatësisht 22.2 përqind në gjithsej remitencat. Një pjesë e konsiderueshme e remitencave është pranuar edhe nga SHBA-të, gjegjësisht 6.8 për qind e gjithsej të pranuara në Kosovë.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *