Lifestyle

Fallxhorja të cilës i frikohen të gjithë

Ajo ka një fuqi të fortë të mbinatyrshme. Profecitë e saj tronditin!

Në topin kristal ajo e sheh fatin e shpirtit! Nuk flet vetëm përralla dhe bukur, por ju tregon ashtu siç është e shkruar nga Zoti. Ajo nuk mund t’ju bëjë juve të pasur ose të ju shëroi etj.

Ajo vetëm e shikon fatin dhe ju tregon saktësisht ashtu siç është shkruar nga një fuqi më e lartë. Prandaj ju lutemi thirrni vetëm njerëzit që me të vërtetë kanë nevojë për ndihmë.

Nga KOSOVA dërgoni mesazh: SUDBINA në numër 55050 (1 EUR/sms).

Telefononi numrin zviceran 0901 901 032 (2.99 sFr/minute).

Norvegji 820 97017 NOK 26/minute, Belgium 0907 55 453 EUR 2/minute

France 0890 990345 Service 0.80 EUR / minute + prix appel

Holandë 0909 400 4005 EUR 1/Minute, Austria 0900 540 532 (3.63 € /Minute).

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *