Lajme

Diskriminuese ndarja e miliona eurove për energji në katër komunat veriore

Ndarja e mjeteve nga Qeveria e Kosovës për mbulimin e shpenzimeve për furnizim me energji elektrike në komunat veriore të Kosovës, Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, po e konsideron diskriminues dhe shkelje e të drejtave të njeriut

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur ditë më parë ka ndarë mjete financiare në vlerë prej 1 milion euro për KOSTT-in që t’i mbulojë shpenzimet për furnizim me energji elektrike në komunat veriore të Kosovës. Për këtë ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se deri në fund të vitit do të ndahen 10 deri 12 milionë euro.

“Është e padrejtë dhe përbën një diskriminim, kur qytetarët tjerë paguajnë fatura në emër të tjerëve, mirëpo edhe kjo situatë që ndodhë tani në fakt janë para të taksapaguesve të qytetarëve, të cilat iu dedikohen humbjeve në veri për shkak të mos pagesës nga qytetarët në veri. Po, (është shkelje e të drejtave të njeriut shkelje e të drejtave të njeriut)”, ka thënë Jashari për në një intervistë për KosovaPress.

Ai ka shtuar se do t’i fillojnë procedurat gjyqësore edhe për këtë vendim të ri të Qeverisë, sikur më parë për pezullimin e praktikave të faturimit në vlerën prej 4.5 përqind në secilën faturë të qytetarëve të inkasuar në mënyrë të pa drejtë.

Avokati Jashari thotë se duhet sa më parë të shqyrtohet padia nga Gjykata e ngritur nga Institucioni i Avokatit të Popullit ndaj ZRRE-së për kompensimin e qytetarëve në përpjesëtim me shumën e mjeteve që është inkasuar në mënyrën e padrejtë dhe të paligjshme.

“Mbetet shqyrtimi që do të duhet të organizohet në Gjykata, edhe ne si Institucion i Avokatit do të ngrisim kërkesat për t’u kompensuar qytetarët në përpjesëtim me shumën e mjeteve që është inkasuar në mënyrën e pa drejtë dhe të pa ligjshme, ashtu qysh e kemi vlerësuar edhe në raportin tonë të veçantë për këtë çështje. Është dërguar padia, dhe ne presim tanimë që do të duhej të mbahet nga Gjykata”, ka thënë ai.

Ndërsa, kohë më parë Gjykata kishte vendosur me një kërkesë për masë të përkohshme në favor të qytetarëve, më të cilin suspendohet ose të pezullohet praktika e faturimit në vlerën prej 4.5 për qind në secilën faturë të qytetarëve.

Po ashtu Institucioni i Avokatit të Popullit ka rekomanduar Qeverinë e Kosovës që sa më parë ta ndryshoj ligjin e pensionit kontributpagues për kategorinë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët kanë punuar para vitit 1999 dhe nuk e kanë arritur kohën e stazhit pensional prej 15 viteve, pa fajin e tyre për shkak të largimit diskriminues nga puna, në kohën e masave të dhunshme të vendosura në Kosovë.

Ai thotë se kanë kërkuar që të shfuqizohet ligji, sepse kriteri prej 15 vjet përbën diskriminim të kësaj kategorie të qytetarëve.

“Ne kemi konsideruar që një kufi ndarës i tillë…, në fazën e deritanishme përbënë një shkelje, sepse shumica prej tyre nuk arrin me përmbushur këtë kusht 15 vjet përvojë pune, të dëshmuar, dhe konsiderojmë se diskriminohen nga pjesa e kategorisë tjetër… Andaj, mendojmë se po bëhet diskriminim të kësaj kategorie, mbi të cilët pa të drejtë janë larguar nga sistemi i atëhershëm për shkak të masave të dhunshme.

Jashari thotë se në rekomandim është përshkruar edhe një alternativë, që ky kusht për stazh të paktën të jetë 10 vjet jo 15. Ndryshe, qeveria punonjësve të arsimit u ka njohur stazhin e punës prej periudhës 1990 deri 1999. /kp

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *