3500 vjet të shtetit DARDAN

Poeti i lashtë nga Teba PINDARI, i cili ka përjetuar pjesë të shekujve VI dhe V para Krishtit, e që për Lashtësinë e paraardhsëve të drejtëpërdrjet të SHQIPTARËVE të sotëm, në Poemën CARMINA et FRAGMENTA SELECTA I (Këngë dhe Fragmente të Zgjedhura I), në faqen 240 ka saktësuar, “QENIEN E PARË NJERËZORE SI NJË DHURATË TË BUKUR, TOKA E KRIJOI PELLAZGUN HYJNOR, SHUMË MË PARË SE TË KRIJOHEJ HËNA”

Por edhe Gjeografi dhe Udhëpërshkruesi i shekullit II pas Krishtit PAUSANI, në PERIEGESIS TES HELLADHOS (Përshkrimi i Heladës) ka thënë, “PELLAZGU SI BURRI I PARË I KËSAJ BOTE KA LINDUR NGA DHEU PËR TË QENË NISMËTARI I GENIT NJERËZOR”, poashtu edhe Filozofi dhe Poeti Antik HESIODI, Profesori dhe Romansieri Anglez ROBERT GRAVES, si dhe Studiuesi Çek VOJTECH ZAMAROVSKY, i nxorrën PELLAZGËT si njerëzit MË TË LASHTË NË BOTË, TË LINDUR PREJ DHEUT, derisa për babain e tragjedisë antike ESKILIN, PELLAZGËT ishin POPULL AUTOKTON, term të cilin e përdorte për banorët E TOKËS së TYRE, për banorët e saj TË PARË që pandërprerë thonin se JEMI NË TOKËN TONË, e që në Gjuhën e SHQIPTARËVE të sotëm i bie, AUTOKTON = A (Asht-Është-Jemi) – U (Unë-Ne) – TOK (Tokë-Në Tokën) – TON (Tonë-Timen), të cilët LINDËN nga gjiri i TOKËS MËMË, pra u krijuan nga vetë DHEU, arsye për të cilën vetëm te SHQIPTARËT si përcaktim i gjinive mbetën pasthirrmat E BUKURA E DHEUT dhe BURRË I DHEUT.

Çdo krijesë njerëzore patjetër që duhet ta ketë edhe një NËNË edhe një BABA, pra PELLAZGËT nuk patën rrugëdalje tjetër përpos që prej MIJËRA, MIJËRA e MIJËRA vjetësh, që nga momenti i parë i tyre në këtë botë të mos ndalen së thënuri, DHEU është edhe MËMA edhe ATI ynë, prandaj edhe vendin e tyre përgjithmonë mbetën ta quajnë edhe MËMËDHE edhe ATDHE.

Pra nëse sipas PAUSANIT Pellazgu ishte nismëtarë I GENIT NJERËZOR, atëherë ai GEN pas shumë e shumë brezash duhej të vinte dhe erdhi deri te Udhëheqësi i fundit i ATLANTIDËS NOE-NOAH-NUHU dhe te BARKA E TIJ E FAMSHME E SHPËTIMIT pak para PËRMBYTJES SË MADHE, derisa nga ana tjetër Kontinuitet-efekti i zbritjes së Gjuhës SHQIPE të sotëm nga PELLAZGJISHTJA e stërvjetër, dëshmuar pakthyeshëm sipas Studiuesëve të shumtë, gjithnjë në bazë të emërtimeve të vendbanimeve, të maleve, të lumenjëve, të emrave të personaliteteve të mëdha Historike, detyrimisht e nxjerr konstatimin se AJO është GJUHA e PARË e Racës ARIANE, nga e cila pastaj gradualisht, sipas një burimi nga UniLang LANGUAGE COMMUNITY, kanë zbritur dhe janë krijuar 226 Gjuhë e Dialekte që sot fliten nëpër mbarë Botën, atëherë pra pa u hamendur fare detyrohemi të “ngatërrohemi” me supozimin, shëndrrueshëm në konstatim, se nëse NOE-NOAH-NUHU në kohën e tij ka qenë njeriu më i ditur në Botë, dhe vërtetë ka qenë, emri i tij pashmangshëm duhet të deshifrohet poashtu përmes gjuhës SHQIPE të sotme, NOE-NOAH = NJOHE-NJOHA – QË I NJEH GJËRAT – QË DIN – I DITUR, prandaj sipas Priftit Kaldean të Babilonisë BEROSI, Historianit Egjiptas MANETHO, Historianit të lashtësisë DIONIS HALIKARNAS, Antropologut Franko-Amerikan PAUL BELLONI du CHAILLU, Historianit Anglez SHARON TURNER, Astrologut Latin JULIUS FIRMICUS MATERNUS, Studiuesit Uellsian NENNIUS, Studiuesit Italian GIOVANNI NANNI DOMINIKANE, atij Kanadez ALEXANDER POLYHISTOR, Studiuesit Anglez STEWART MANN dhe shumë të tjerëve, po edhe sipas përmbledhjes NATIONAL MYTHS IN RENAISSANCE FRANCE (Mitet Nacionale në Renesansën Franceze) shkruar nga RON ASHER dhe më kryesorja, sipas MITOLOGJISË PELLAZGE, që sot njihet si MITOLOGJI SHQIPTARE, e që në një pjesë të Historiografisë Botërore rrejshëm njihet si MITOLOGJI GREKE, në TETË BREZA PAS NOE-NOAH-NUHUT djalë pas djali vjen DARDANI, për të cilin Studiuesi Çek VOJTECH ZAMAROVSKY, në përmbledhjen BOHOVE A HRDINOVE ANTICKYCH BAJI (Heronjtë e Miteve Antike), Pragë-Zagreb 1983-85, në faqen 60 sqaron, “Nga të gjithë bijtë e kësaj Bote, ZEUSI më së shumti e deshi atë, duke i përcaktuar një MBRETËRIM të LUMTUR dhe PASARDHËS të LAVDISHËM”.

DARDANIA e PARË

Sipas Përmbledhjes DARDANUS OF ACADIA… (Dardani i Akadias…) të Klasës Aristokrate të Republikës Romake (The PATRICIANS), dhe sipas THE COMPENDIUM OF WORLD HISTORY (Përmbledhja e Historisë Botërore), Mbretëria e DARDANISË u themelua në AZI të VOGËL në vitin 1481 para Krishtit, 3497 vjet më parë, pra duhen edhe TRI VITE TË MBUSHEN RRAFSH 3500 VJET MREKULLIE, MREKULLIE e NJË PERFEKSIONI PREJ MBRETËRIE, e NJË HISTORIE MADHËSHTORE TË PARAARDHSËVE të DREJTËPËRDRJET të SHQIPTARËVE të SOTËM, e që DOLI TË JET SHTYLLË e MBARË HISTORISË BOTËRORE, pjesë KYQE e PËRCAKTIMIT TË VIJËS SË PANDALSHME të CIVILIZIMIT EUROPIAN e BOTËRORË, e që NË GJUHËN SHQIPE, NË GJUHËN MË TË VJETËR NË BOTË, shqiptohet QYTETËRIMI EUROPIAN.

DARDANIA e DYTË – T R O J A

Pas DARDANIT në fron erdhi djali i tij ERIHTONI, dhe pas tij nipi i tij TROJI, i cili edhe e ndau DARDANINË në dy pjesë. Pas vdekjes së TROJIT Mbret i DARDANISË u bë djali i tij i madh ASARAKU, kurse djali i tij i dytë ILI, ILLI ose YLLI e mori nën sundim pjesën jugore të saj, e cila si Mbretëri e re sipas THE COMPENDIUM OF WORLD HISTORY u krijua në vitin 1326 Para Krishtit dhe së pari u quajt ILION ose YLLION e tek pastaj TROJA, gjë për të cilën Studiuesi Çek VOJTECH ZAMAROVSKY, në Përmbledhjen BOHOVE A HRDINOVE ANTICKYCH BAJI (Heronjtë e Miteve Antike), Pragë-Zagreb 1983-85, në Faqen 331 sqaron, “Nipi i DARDANIT TROJI ishte Mbret i DARDANISË, kur ai vdiq Mbretëria e tij u nda, në DARDANINË e mbetur sundoi i biri i tij i madh ASARAKU, derisa në TROJADËN e ndarë më i riu ILLI, i cili e themeloi qytetin e ri, TROJËN apo ILIONIN”, TROJA pra si e themeluar nga DARDANIA, më vonë ishte definuar vetëm si njëra nga dy pjesët e saj, ajo shtrihej përgjatë DARDANELEVE (HELESPONTIT) në jugperëndim të ABIDOSIT.

Emrat e tyre shkëmbeheshin njeri me tjetrin shumë shpesh, herë DARDANËT quheshin TROJANË e herë TROJANËT DARDANË, sidomos nga Poetët e mëvonshëm ROMAKË edhe pse ishin i njëjti popull, i të njejtit gjak dhe i të njejtës gjuhë, pra DARDANËT dhe TROJANËT u quajtën atëherë mu ashtu si quhen sot Shqiptarët e KOSOVËS dhe ata të SHQIPËRISË nga të huajt, në SHQIPTARË dhe KOSOVARË, me të vetmin dallim se DARDANËT e atëhershëm ishin ndarë në dy pjesë vullnetraisht. Pra TROJA gjithënjë konsiderohej si DARDANI e DYTË.
Ishte LUFTA e MADHE e TROJËS ajo që do ta thyente kohën në dy epoka, FATKEQËSISHT ishin VËLLEZËRIT e Gjakut PELLAZG ata që për DHJETË VJET rresht e zhvilluan këtë Luftë, nga njëra anë MIRMIDONËT, MIKENASIT, SPARTANËT, ARGOSËT, ITAKASIT… të përmbledhur në një emër si AKEJË që gjatë viteve 1194-1184 para Krishtit ia mësyen TROJËS (ERATOSTENI), që e konfirmon edhe Studiuesi Holandez IMAN JACOB WILKENS, i cili në librin e tij WHERE TROY ONCE STOOD (Ku Qëndronte Troja Dikur) thotë, “Lufta e TROJËS nuk u zhvillua nga GREKËT, sepse HOMERI asnjëherë nuk i kishte përmendur si të tillë, ata që ishin nën komandën e AGAMEMNONIT quheshin vetëm AKEJË“, po edhe Studiuesi dhe ish-Kryeministri i Britanisë së Madhe WILLIAM EWART GLADSTONE ka thënë, “Rrethimi i TROJËS është ndërmarrë nga DANAJT kundër DARDANËVE TROJANË, edhe pse të dyja palët ishin TË NJË GJAKU”.

Në këtë Luftë, pos shkatërrimeve të mëdha, nuk pati as përafërsisht aq shumë viktima sa e thotë një pjesë e Historiografisë Botërore, sepse aty nga të dyja anët pra, edhe sipas Poetit Epik HOMERIT, Historianit dhe Gjeografit STRABONIT, Studiuesit Francez MAURICE DRUON, Shkrimtarit Italian UGO (NICCOLO) FOSCOLO, Studiuesit Amerikan EDWIN JACQUES, Studiuesit Francez ROBERT d’ANGELY, Historianit Malazez LUBOMIR DOMAZETOVIĆ etj. luftuan vëllezërit e një gjaku, sepse përndryshe pastaj nuk do të mbushej e gjithë EUROPA e më gjërë nga DARDANO-TROJANËT, kjo edhe sipas Studiuesit dhe Teologut Amerikan HERMAN L. HOEH, në COMPENDIUM OF WORLD HISTORY – Volume II (Përmbledhje e Historisë Botërore – Volumi II), ku thuhet, “DARDANO-TROJANËT gjatë largimit të tyre nga TROJA ishin forcë shumë e madhe, si në numër po edhe në përgatitje”. TROJA pra vërtetë u pushtua në këtë luftë por assesi NUK HUMBI, ajo dalngadalë u ringjall, dalngadalë lulëzoi, dalëngadalë e mori veten nëpër mbarë EUROPËN e mbarë BOTËN.

DARDANO-TROJANËT pra pas pushtimit të TROJËS, sipas Prozës Skandinave EDDA (1240 pas Krishtit), u larguan dhe u vendosën kudo nëpër EUROPË dhe gjithandej u pritën jashtëzakonisht mirë, mbi të gjitha për shkak TË DIJES dhe KULTURËS SË TYRE SUPERIORE, përkatësisht për shkak të CIVILIZIMIT të LARTË të TYRE, derisa rrugëtimi shumë i gjatë i tyre përmes GJITHË EUROPËS do të përmbyllet me SHQIPTARËT.

Është krejt e qartë pra se HOMERI i ka lënë të vërtetat e tija, të vërtetat e plota, si ka lindur dhe si është zhvilluar TROJA, si ka mbijetuar për shumë kohë dhe në fund si është shkatërruar (kupto, pushtuar) ajo, por Perëndia e Perëndive ZEUSI nuk kishte planifikuar rastësisht asgjë, ai e dinte se si duhej të veprohej dhe e kishte përzgjedhur ENE DARDANIDIN ta kryej MISIONIN e TIJ, ai duhej ta linte Azinë e Vogël për t’i kthyer DARDANËT kah EUROPA që patjetër ta popullonte gjithë EUROPËN me ta, duhej të krijonte Entitete të reja të veçanta, Mbretëri të reja, Shtete të reja deri edhe PERANDORI të mëdha.

Në TROJËN DARDANE sipas të gjitha DOKUMENTEVE të mbledhura ARKEOLOGJIKE, është zbuluar ekzistenca e QYTETËRIMIT të madh PELLAZG, ngjarjet e përshkruara te ILIADA dhe te ODHISEU, emrat e përmendur, veshjet dhe gjitha gjërat tjera, tregojnë qartë se atje gjithçka kishte qenë PELLAZGE, pra që para 3497 vjetëve e deri rreth vitit 600 para Krishtit, në TROJË është zhvilluar vetëm NJË QYTETËRIM, QYTETËRIMI PELLAZG dhe vetëm PELLAZG, edhe nga kjo del se Lufta e TROJËS është zhvilluar ndërmejt Fiseve PELLAZGE, sepse në Mesdhe e më gjërë ende nuk ekzistonin Fise të tjera, Fise si ato që Historiografia GREKE fare rrejshëm i paraqet si grekëfolëse, të cilat edhe nëse do të ishin krijuar do të kishin ekzistuar rreth 600-700 vjet pas Luftës së TROJËS, Arkeologu i madh Gjerman HENINRICH SCHLIEMANN në këtë drejtim thotë se këta “GREKË” kontaktet e para me TROJËN i krijuan tek në shekullin V para Krishtit, pra shumë më vonë se Lufta e TROJËS.

MBETËRIA e ALBANËVE në ITALI

E gjithë Historia e DARDANËVE pas pushtimit të TROJËS arriti deri te ALBA LONGA, e cila u themelua në ITALINË e atëhershme në vitin 1152 para Krishtit dhe mbijetoi 399 vjet, deri në vitin 753 para Krishtit kur edhe u themelua Mbretëria ROMAKE, gjë të cilën e qartëson OXFORD CLASSICAL DICTIONARY (Fjalori Klasik i Oksfordit) i vitit 2003 duke shkruar, “ASKAN JULI, i biri i ENEAS, i zyrtarizoi ALBANËT në vitin 1152 para Krishtit, pikërisht atëherë kur e ngriti qytetin ALBA LONGA”, gjë që konfirmohet edhe nga THE COMPENDIUM OF WORLD HISTORY (Përmbledhje e Historisë Botërore), edhe nga The Library of H-alexandria dhe Hulumtuesi Amerikan STEVEN WOOD COLLINS, po edhe nga njëri prej Historianëve më të mëdhenjë ROMAK TIT LIVI, kur në veprën e tij HISTORIAE ROMANAE DECADES (Dekada të Historisë së Romës), e saktësoi se ka ekzistuar MBRETËRIA e ALBANËVE në ITALI, poashtu edhe nga portali Serb i të dhënave Historike NSportal, kur shkruan se NUMITORI ishte Mbreti i fundit i ALBANËVE të ALBA LONGAS, derisa në studimin Uellsiano-Kanadas THE TROJAN CITY OF LONDON (Qyteti Trojan i Londrës) decidivizohet se TROJANËT që jetonin në LACIUM veten e tyre e quanin ALBANË.

Gjithashtu edhe te ENEIDA dhe te CHRONICLE OF KINGS OF BRITAIN (Kronika e Mbretërve Britanikë), jo vetëm që vazhdimisht përdoret emri ALBAN por edhe domethënia i tij, ku përmes të dhënave të shumta sqarohet se si DARDANO-TROJANËT pas ardhjes së tyre në ITALI, kishin vendosur të mos quheshin më as DARDANË e as TROJANË por vetëm ALBANË, ndër të tjera te A DICTIONARY OF GREEK AND ROMAN GEOGRAPHY (Fjalori i Gjeografisë Greke dhe Romake) të vitit 1873 saktësohet, “ALBANËT ishin kryesorët në gjithë LACIUMIN”, kurse Historiani Italian ENZO GATTI, në librin GLI ILLIRI (Ilirët) të vitit 1981 shkoi edhe më largë, kur ALBANËT i nxorri si KRENARI të POPUJVE MESDHETARË, pasi sipas tij pikërisht ALBANËT ishin krijues të shumë shtresave të EKONOMISË, NDËRTIMTARISË, INFRASTUKTURËS, BUJQËSISË e deri edhe krijues të SHKRIMIT.

DARDANIA E TRETË – DARDANIA ILIRE

Natyrisht nuk duhet harruar edhe DARDANINË ILIRE, e cila u themelua kah mesi i shekullit IV para Krishtit, diku nja 11 shekuj më vonë nga DARDANIA e PARË.

RRJEDHA DREJT MBARË EUROPËS

Për ta njohur mirë e mirë HISTORINË e POPUJVE të EUROPËS VERIPERËNDIMORE dhe krijimin Mbretërive të tyre nga ALBANËT (kupto, DARDANO-TROJANËT) duhet bazuar në radhë të parë nga të dhënat e BURIMEVE MESJETARE GJERMANE, të dhënat në Përmbledhjen e SAGAVE të hershme Islandeze HEMISKRINGLA dhe në Prozën Skandinave EDDA e shumë të tjerëve që plotësisht lidhen me DETIN MESDHE, përkatësisht me TROJËN, saktësisht me DARDANËT e TROJËS. Shkrimet e Historianëve ANTIKË dhe atyre të MESJETËS e vërtetojnë se FRANKËT, GERMANËT dhe SKANDINAVËT janë popuj DARDANO-ILIRO-THRRAKAS, të cilët në kohë të ndryshme emigruan drejt Perëndimit. Ka dy valë dyndjesh të Fiseve të mëdha PELLAZGE në drejtim të perëndimit, DARDANËT nga TROJA dhe TEUTONËT nga ILIRIA, që më vonë do të shëndërrohen në Fise GREMANE, dhe faza e parë fillon pikërisht pas Luftës së TROJËS. Dyndjet DARDANO-TROJANE nga TROJA NË DREJTIM TË MBARË EUROPËS u zhvilluan në periudhën kohore 1184-1103 para Krishtit, drejtimet kryesore ishin, i pari TROJË – KRETË – BUTRINT – KARTAGJENË – LACIUM i udhëhequr nga ENE DARDANIDI, drejtimi i dytë ishte TROJË – VENETO – BELGJIKË i udhëhequr nga Themeluesi i Mbretërisë së Belgjikës BAVO TROJANI, derisa drejtimi i tretë ishte TROJË – ASGARD (Kijev) – DANË (Danimarkë) i udhëhequr nga themeluesi i Mbretërisë së Danimarkës ODINI, pastaj drejtimi i katërt ishte ALBA LONGA (Romë) – prapa në TROJË – TROIA (Portugali) – GALIA (Francë) – TROIA NOVA (Londër) i udhëhequr nga themeluesi i Britanisë BRITI, dhe dy drejtimet e fundit ishin TROJË – PANONI – GJERMANI – FRANCË dhe tjetri TROJË – ARAGONË (Kataloni) – GJERMANI – IRLANDË.

Faza e dytë filloi në shekullin IV para Krishtit dhe si pasojë e ardhjes së VRAZHDË të SLLAVËVE në Ballkan u fuqizua në shekujt VI dhe VII pas Krishtit. Në këtë fazë janë emigrimet masive në radhë të parë nga ILIRIA, të atyre fiseve që më pas do të quhen fise GERMANE, për shembull RETËT dhe VENDOLIKËT nga STRABONI dhe Autorë të tjerë janë quajtur fise ILIRE, prandaj edhe emrat e tyre mund të sqarohen vetëm me Gjuhën e SHQIPTARËVE të sotëm, në atë mënyrë për të treguar vendin se ku ata jetonin, kështu RE do të thotë se jetohet diku lartë afër reve, fis i REVE, dhe ata vërtetë jetonin lartë në male, në ALPET e EUROPËS, në një nivel lartësie me RETË, poashtu edhe VENDOLIK po në SHQIP do të thotë VENDALI, pra që është vendas, që jeton në vendin e tij, pa i harruar këtu edhe LANGOBARDËT, që gjithashtu në SHQIP i bie LANG i BARDHË.

Por edhe themelimi i BRITANISË dhe i LONDRËS (TRINOVANTE – TROIA NOVA) në vitin 1103 para Krishtit nga Princi i Albanëve BRITI, u sqarua nga Historianët Mesjetarë Britanikë NENNIUS dhe GEOFREY OF MONMOUTH, pastaj nga përmbledhjet THE TROJAN CITY OF LONDON (Qyteti Trojan i Londrës), BRUTUS OF TROY FOUNDER OF LONDON (Briti i Trojës, Themeluesi i Londrës), LONDON OR SHOULD I SAY NEW TROY (Londra ose duhet të them Troja e Re), CHRONICLE OF KINGS OF BRITAIN (Kronika e Mbretërve Britanikë), derisa edhe u finalizua nga Poeti i famshëm Britanik JOHN MILTON i cili në vitin 1627 u detyrua të poetizojë, “Tuque Urbs Dardaniis Londinum Structa Colonis” (Ti Qytet i Londrës i Ndërtuar nga Dardanët e Ardhur) dhe në vitin 1792 nga Poeti tjetër WILLIAM COWPER, “And Then You the City of London Founded by Dardanian Hands” (Dhe Atëherë ti Qyteti i Londrës i Themeluar nga Duart e Dardanëve).

Si përfundim DARDANO-TROJANËT ishin vendimtarët në krijimin e POPUJVE, MBRETËRIVE dhe PERANDORIVE të MËDHA të NJERËZIMIT, po edhe të vendeve të mëdha të mbarë Europës së sotme, si BRITANIA, GJERMANIA, FRANCA, DANIMARKA, BELGJIKA, ITALIA, IRLANDA, POLONIA e të tjera, si PJESË PËRBËRËSE E MADHE, ndoshta MË E MADHJA e HISTORISË SË NJERËZIMIT, e që LIDHSHMËRINË me SHQIPTARËT e SOTËM e ka TË PARRËZUESHME, LIDHSHMËRI GENORE.

ATËHERË,
Hajde thuajeni nëse HISTORIOGRAFITË SHQIPTARE e dinë këtë GJË, unë po them JO.
Hajde thaujeni nëse INSTITUTET e HISTORISË KOMBËTARE e dinë këtë GJË, unë po them JO.
Hajde thuajeni nëse ASHSH-ja dhe ASHAK-ja e dinë këtë GJË, unë prap po them JO.
Hajde thuajeni nëse shumica e HISTORIANËVE SHQIPTARË e dinë këtë GJË, unë po them JO se JO.
SEPSE THJESHTË,
NË ASNJË SHKRIM HISTORIE ZYRTARE TË TYRE NUK MUND TË GJENDET AS EDHE NJË SHKRONJË e KËSAJ HISTORIE.
PRANDAJ,
TË GJITHË SË BASHKU duhet të NGJALLEMI e ta themi fare shkoqur e ME FORCË se PARAARDHËSIT TANË e kanë krijuar NJË HISTORI MADHËSHTORE, MË TË DREJTËN dhe MË TË FAMSHMEN E MBARË BOTËS, derisa nga ana tjetër ne AKOMA NUK PO GUXOJMË TA THEMI KËTË TË VËRTETË, e MJERISHT edhe NUK PO E DIMË, pra janë TRI VITE PARA NESH QË TË NGRITEMI e T’I THEMI BOTËS MBARË SE KUSH KEMI QENË MOTI MOTI DIKUR DHE SI PASOJË, NË BORXHIN E SAJ NDAJ NESH, KUSH DUHET TË JEMI SOT.

Saktësimet në Tabelë. Në anën e majtë nga lartë deri poshtë

SHQIPONJË-FLAMURI DARDAN
Themeluesi i DARDANISË DARDANI
Mbreti i famshëm i TROJËS PRIAMI
Kryekomandanti i forcave mbrojtëse të TROJËS HEKTORI (me PLIS në kokë)
Njëri nga protagonistët kryesorë të Luftës së Trojës ODHISEU (me PLIS në kokë)
Themeluesi i Mbretërisë së DANIMARKËS ODINI (me PLIS në kokë)
Themeluesi i Mbretërisë së ROMËS ROMULI
Legalizuesi i KRISHTERIMIT dhe themeluesi i KONSTANDINOPOJËS, Perandori i famshëm i ROMËS KONSTANDINI i MADH
Në anën e djathtë nga lartë deri poshtë,
1. Perandori i fundit i ATLANTIDËS NOE-NOAH-NUHU (me PLIS në kokë)
2. Mbreti i Dardanisë dhe kryekomandanti i forcave mbrojtëse të TROJËS pas vdekjes së Hektorit, plus ideatori i themelimit të ROMËS ENE DARDANIDI
3. Themeluesi i Mbretërisë së BRITANISË BRITI
4. Udhëheqësi më i famshëm i ROMËS JUL CEZARI
5. Finalizuesi i Perandorisë ROMAKE OKTAVIAN AUGUSTI
6. Krijuesi i Sitemit Juridik Botërorë DIOKLECIANI
7. Perandori më i sukseshëm i BIZANTIT dhe krijues i Kodit të Justinianit JUSTINIANI i PARË
8. FLAMURI KOMBËTAR SHQIPTAR.

Shqiptarët në një pikturë të mjeshtrit Wulliam Hollman Hunt në Harvard

Piktura gjindet e ekspozueme në nji Galeri Arti në Universitetin e Harvardit, dhe kundruesit shqiptar të artit nuk kishte si mos me i ra në sy veshja shqiptare e disa njerëzve në atë tablo, plisat e bardhë, tirqet dhe fustanella…të pagabueshme…

Piktura titullohet “Mrekullia e Zjermit të Shenjtë” – (The Miracle of the Holy Fire – vaj ne kanvas, permasat 92 cm me 125.7 cm, e ekspozueme ne Fogg Art Museum, Harvard), realizue nga mjeshtri anglez , William Holman Hunt në vitin 1892, gati katërdhetë vjet mbasi piktori, gjatë nji pelegrinazhi në Tokën e Shenjtë, kishte pa për herë të parë në Jeruzalem, nji ceremoni të ritit ortodoks grek, të quejtun, ”Mekullia e zjermit të shenjtë, në Kishën e Shenjtë të Vorrit”.

Bahet fjalë për nji ceremoni të përvjetshme të mbajtun natën para Pashkëve, në kishën ortodokse të ritit grek, ceremoni gjatë të cilës patriarku i kishës ortodokse greke në Jeruzalem, hynte i vetëm në faltoren e Vorrit të Shenjtë me nji llambë të fikun dhe kur delte prej andej llamba ishte e ndezun nga “flaka e shenjtë”. Ceremonia fillonte në mesditë kur Patriarku Ortodoks i Jeruzalemit thoshte nji lutje të posaçme para se me hy ne faltore dhe mbasandej pas tij besimtarët në kor këndonin, “Zot, ki mëshirë” – (“Kyrie eleison” – në greqisht), derisa zjermi i shenjtë “ndizej” në nji llambë me voj ullini që e mbante patriarku nësa ishte i vetëm në dhomën e vorrit dhe priste me ndodhë “mrekullia”.

Mbasi ndizej llamba, patriarku delte nga dhoma e vorrit dhe këndonte disa lutje, me flakën e “zjermit të shenjtë” ndezte 33 qirinj ose 12 qirinj, të cilët ua shpërndante besimtareve me ndezë secili qirin e vet mbasandej. Hunt në pikturë ka sjellë momentin kur zjermi i ndezun ka dalë nga dhoma dhe po endet në duert e besimtarëve, tue ndezun njenin qiri mbas tjetrit.

Piktori Thomas William Hunt ka qenë shumë besimtar, dhe si besimtar, njajtë si besimtarët Protestantë dhe Katolikë, nuk kishte asnji fije dyshimi se “zjermi i shenjte” në kishen ortodokse në Jeruzalem nuk ishte mrekulli, por nji mashtrim i rëndomtë, prandaj e zgjodhi këtë subjekt si nji shembull grotesk besimi të verbër dhe fanatizmi fetar. Mjeshtri Hunt, i cili ka qenë nji nga themeluesit e “Vllaznisë Para Raphaelite” si shkollë të pikturës, shquhet si nji piktor i subjekteve fetare, dhe ka vizitue kater herë Tokën e Shenjtë. Piktura “Mrekullia e Zjermit të Shenjtë”, satirizon ceremonine e pervjetshme në Vorrin e Shenjtë, satirë ndaj nji dukurie të denoncueme si mashtrim për shekuj me rradhë, por që edhe pse e denoncueme si e rrème, prapë se prapë vazhdonte me tërhjekë mijëra pelegrinë, të cilët mezi prisnin rindezjen e flakës mbi vorrin e supozuem të Krishtit.

Piktura asht nji satirë eksplicite, në stilin satirizues Hogarthian, nga tanë pikturat e Hunt-it, kjo asht ma e fuqishmja në stilin satirik. Për Thomas William Hunt, ky ritual i natës së Pashkëve në Kishën Ortodokse te Varrit të Shenjtë, përfaqësonte degjenerimin e besimit në mrekullitë e mirëfillta dhe kalimin në supersticion, egoizëm dhe më keq – në nji dalldisje të çmendun të praktikave thuajse pagane – jo të kshtena. Hunt e zgjedh këtë subjekt ne nje moment historik me randesi per historine e kishes anglikane, satira ishte reagimi i Hunt-it ndaj atyne anglikanëve me orientim ekumenik që në fund të viteve 1870 dhe 1880, banë propozimin me iu bashkie kishave greke, armene, ruse dhe tjerave kisha ortodokse. Kjo gja dallohet kjartë në ato që Hunt i shkruente Tupperit në vitin 1877 :

-“Se si Stanley mundet me e dëshirue bashkimin e Kishës tonë me mashtruesit grekë të “zjermit të mrekullisë”, unë këtë nuk mund ta kuptoj” – (15 korrik 1877, Londër, (Huntington MS.)…Në momentin kur vendosi me realizue këtë pikturë, Thomas William Hunt kishte kohë që kishte sulmue dhe denoncue korrupsionin e praktikave misionare angleze në pamfletin e tij të vjetës 1858… Për me e realizue punimin në fjalë, Hunt shkoi per herë të katërt në vendin e “mrekullisë”, plot katër dekada mbasi e kishte pa për herë të parë.

Shqiptarë me plis, tirqe e xhamadan…

Artistikisht piktura “Mrekullia e Zjermit të Shenjtë”, me atë realizmin e përpiktë, karakteristik të autorit, na sjell nji fotografi bashkëkohore të ngjarjes, nji ilustrim që na dishmon se sa pak ka ndryshue kjo skenë qysh nga koha kur Hunt e ka pikturue atë. Përbamja e tablos asht kaq panoramike dhe e gjallë, saqi “Zjermi i mrekullisë” del në plan te dytë aty mbrenda turmës. Asht interesante se si mjeshtri mbrrin me dalë mbi çdo ndjenjë të mbinatyrshmënisë dhe frikës fetare që kish synim ceremonia dhe me nji vëmendje mikroskopike perqendrohet në fytyrat e njerëzve të pranishëm në atë ritual, çdonjana fytyrë mundet me qenë nji portret individual, nji jetë e vërtetë, nji autenticitet historik dhe antropologjik.

Në menyren si e paraqet ceremoninë, Hunt shfaq simpati për besimtaret naive, pelegrinët supersticiozë, shumica e të cilëve jane rropatë per me kursye paret e udhëtimit ne token e shenjtë, vite te tana sakrificet. Me nji naivitet te ngjashem me fëmijën, ata duen ta shohin mrekullinë si “shenjën e Qiellit-prove të epërsisë së kishës së tyne.” Hunt nuk i përbuz besimtaret naive per këtë supersticion, sepse ai e sheh dhe e respekton elementin e besimit që përmban kjo gja, por nga ana tjeter Hunt ka vetëm urrejtje për verbërinë shpirtërore, egoizmin , dhe dhunën e egër që krijoi ky orientim i gabuem besimi. Hunt mbeshtet ne idene e Hogarth-it se : -“Supersticioni asht më i keq se mosbesimi. Sepse e terhjeke vemendjen nga feja, nga çdo lidhje, çdo ngushëllim; dhe vendin e shpresës së përulun dhe peruljes se besimtarit e nxan melankolia, dëshpërimi dhe çmenduria ” – (Veprat e William Hogarth, volumi II, fq, 217)

Shqiptar me fustanelle…

Po për shqiptarët që gjinden në këtë tablo çka mund të themi!? Shqiptaret në këtë tablo, sipas veshjeve të tyne aty, janë nga tanë krahinat e Shqipnisë, Jugu dhe Veriu…kjo duket krejt kjartë.

Pse jane aty?

Kjo asht nji tjeter deshmi e kjartë e primjes tone shqiptare drejt paganizmit, primjes per me besue ma shumë si idhujtarë. Shumë besimtarë shqiptare edhe sot e kesaj dite kanë primjen me besue në simbole, në prova qe ata i konsiderojne si prova materiale besimi, si te prekshme, primje ku doemos qet krye nenshtresa pagane…Adhurojne Vorre, adhurojnë Maja Malesh, adhurojne Mrekullite e paverifikueme najherë, tue mos arrite me njoftë thelbin e besimit, tue mos e pranue se besimi asht praktike dhe jo objekt.

Kur e kundron vemendshëm tablonë e Hunt-it e heton se shqiptaret aty jane shumë agjitativë, gjestikulacionet flasin vetë se sa aktive jane aty, gjuha e trupit dishmon se janë te perfshime krejtësisht ne ceremoni. Jane aktivë, ndryshe nga disa kureshtare qe jane ndale ne ane te asaj ceremonie te shtangun nga sa po shohin, siç asht nji zonje angleze ne anë, qe e trembun ka mbledhe femijet ngat veti. /Nga ILIR SECI

Tronditja e radhës e Greqisë! Shqiptarët, themeluesit e Akademisë së Athinës

Për krijimin e shtetit të ri grek, shqiptarët ose arvanitasit kanë kontribuar në të gjitha drejtimet për ecurinë përpara të Greqisë. Arvanitasit ishin profesorët e parë që themeluan Akademinë e Athinës

Që në vitet e para të Revolucionit të 1821, luftëtarët e lirisë kishin dëshirë të themelonin Akademinë, sepse besonin se arma më e fuqishme ndër të gjitha ishte ndriçimi i trurit.

U bënë shumë përpjekje për të hapur Akademinë, por dështuan. Vetëm në vitin 1926 ministri i atëhershëm i arsimit Dhimitër Egjiniti, arvanitas nga Egjina, raportoi dhe u botuan Urdhëresat Kryesore më 18 mars 1925 dhe u bë realitet Akademia e Athinës me pamjen e brendshme dhe misionin e sotëm.

Më 1856 tregtari i pasur nga Voskopoja e Korçës në Vjenë të Austrisë, Simon Sina, dëshironte t’i bënte një dhuratë të madhe Greqisë, brenda në Athinë. Simon Sina ishte djali i Gjergj Sinës ish Konsull i Përgjithshëm në vitin 1834 i qeverisë greke në Austri. Familja Sina ishin me origjinë nga Bithkuqi (sot Vithkuq) i Korçës, por që andej ishin ngulur në Voskopojë dhe më vonë u vendosën në Vjenë. (http://konica.al/2017/07/miliarderet-sina-nje-dinasti-shkelqimi-voskopojar-ne-zemer-te-vjenes/)

Kështu Simon Sina për dhuratën që dëshironte të bënte në Athinë e bisedon me ambasadorin e Greqisë në Austri, z.Skina, dhe ai menjëherë i diktoi të ndërtojë pallatin e Akademisë. Sina e pranoi dhe i paraqiti planet inxhinierit Teofil Hanse, i cili na dha kryeveprën që është akoma sot ndërtesa e Akademisë.

Natyrisht punuan shumë artistë, mjeshtra ndërtimi, skluptorë dhe piktorë, por çelësi ishte Teofil Hanseni. Më 1859 filluan punimet e para. Në vitin 1863 Sina ndërpreu punimet, sepse, siç është shprehur, erdhi në front mbreti Othon. Mërzia i kaloi pas disa vitesh, dhe më 1868, ky bamirës vendosi të rifillojë punimet.

Më 15 prill 1876, Simon Sina vdes duke lënë trashëgimtar vetëm dy vajza dhe, në bazë të testamentit të tij, e vazhdoi dhe e mbaroi veprën që ai nisi, gruaja e tij Ifigjenia Sina më 1885.

Kur u hapën portat e Akademisë më 1885, Ifigjen Sina i dha si dhuratë kryeministrit Deljani 800.000 mijë dhrahmi, por ai nuk e pranoi dhuratën. Vitin tjetër Harrilla Trikupi u interesua për atë shumë tepër të madhe për kohën, por atëherë trashëgimtarët e Sinës ishin varfëruar.

Kështu hapja e Akademisë së Athinës u dedikohet, pra, dy arvanitasve të vërtetë, Teodor Pangallo, që ishte atëherë në brendësi të punimeve, dhe arvanitasit tjetër Dhimitri Egjiniti, që ishte atëherë ministër i Arsimit.

Vallë a është rastësi, që me armët e shqiptarit u bë Greqia e re?

Ndoshta! Vallë rastësi, që zgjuarsia shqiptare formoi dhe zhvilloi trurin e Akademisë së Athinës?

Ndoshta! Është më e pëlqyeshme kështu se sa të mbahet në heshtje dhe ky fakt i vërtetë i kontributit shqiptar për krijimin dhe ecurinë e Akademisë së Athinës, vatra e zhvillimit të shkencës greke.

(u shfrytëzuan materialet e historianit Arben Llalla)

Si u manipulua vjetërsia e gjuhës shqipe përmes devijimit të shkencës së gjuhësisë europiane

Shkenca e gjuhësisë së krahasuar është e njohur ndryshe si ‘indoeuropianistika’ ose ‘shkenca e gjuhësisë indoeuropiane’. Kjo shkencë ka më se 200 vjetë që ka fjalën e parë shkencore në gjuhësi

Nga Altin Kocaqi

Si lindi shkenca e gjuhësis indoeuropiane? Indiana Johns, personazhi real që është bërë edhe filëm, gjatë kohëve që ishte në Indi vuri re se një dialekt i shumerishtes, sanskritishtja, kishte fjalë të ngjajshme me gjuhët europiane.

Do ishte më se normale që këto fjalë të ngjajshme të kishin shkuar në Indi me anë të kolonizatorve por shumë shpejt u vu re se dorëshkrimi i vjetër i sanskritishtes teknike, shek VI para Krishtit, që dokumentohet para gjuhës teknike greke, atikishtes, fundi shek V para Krishtit, ruante të njejtat fjalë që sot quhen ‘fjalë simotra’ të gjuhëve europiane.

Nga ky dialekt ne sot kemi fjalët më të vjetra të pranuara në shkencën e gjuhësis.

Pas dialektit të sanskritishtes kemi dokumentimin e atikishtes letrare në shek V pr Kr edhe me pas dokumentimin e latinishtes letrare.

Të treja këto gjuhë janë baza më e vjetër , sipas kohëdokumentimit të gjuhëve simotra, me sanskritishten më të vjetrën.

Dy gjuhët e fundit njihen edhe si gjuhët klasike. Ato ruajnë në traditën e dorërishkrimit fjalë paragreke edhe paralatine për të cilat shkenca deri më sot hesht!!

Nga këto fjalë të përbashkëta është mbështetur se dikur, në një kohë shumë të vjetër, ekzistonte një pellgë në të cilin flitej ‘mëma e gjuhëve’.

Pikërishtë nga ky pellgë mendohet se e kanë preardhjen fjalët e përbashkëta në gjuhët europian.

Ky pellgë, për çudi, asnjëherë nuk u kërkua tek paragrekolatinët edhe mbetjet origjinale të gjuhës së tyre (lexo referncën nr 3).

Shkenca e gjuhësies europiane mori për bazë dokumentimin më të vjetër të fjalëve edhe natyrisht që ky dokumentim përkon me sanskritishten.

Pas një pune të mirfilltë shkencore u hodhen bazat e fonietologjisë duke krahasuar dokumentimin e fjalëve nga gjuhët më të vjetra tek gjuhët më të reja.

Pas ndërtimit të shkencës së fonietologjisë u bë e mundur të dallohej edhe renditja e vjetërsis së një fjale simotër në gjuhët europiane.

Kështu, psh, ‘fjala shqipe ‘ashtea’, eshtra, sipas Franz Bopp 1), gjendet shumë më pranë rrënjës së sanskritishtes ‘asti ‘. Greqishtja – sipas tij- e ka prishur zanoren embrionale ‘a’ në ‘o’ = ostrakas.

Kjo prishje e zanores tregon gjuhën më të re qe, sipas ligjeve fonetike, nuk ka kthim mbas nga ‘o’ për tek ‘a’ embrionale.

Po ashtu edhe latinishtja- gjithmon sipas Franz Bopp, ‘os, ossis’ është asimiliuar në ‘osstis’ edhe ashtu si greqishtja e ka humbur formën embrionale që dokumentohet tek sanskritishtja edhe që ruhet shkëlqyeshëm tek shqipja.

Kur babai i gjuhesis europiane, Franz Bopp, i provoj këto arritje, bota shkencore nuk pati asnje kundershti , edhe as nuk ka akoma, ndaj i mbetej vetem ti pranonte.

Asnjë studim shkencor i derimësotëm nuk e ka rrëzuar Franz Boppin : asnjë i vetëm. Është ecur gjithmon nën gjurmët e tija sepse nuk munden ta kundërshtojnë edhe ta rrezojnë.

Por a do e honepsnin dot grekët edhe italianët këtë? Natyrisht që shkencëtarët e gjuhësis e honepsën sepse akoma me keq do të ishte për ata në se shkenca do zhvillohej në drejtimin e gjuhëve klasike, greqishtes edhe latinishtes.

Në këtë drejtim fjalët e vjetra paragreke edhe paralatine do e zbehnin njëherë e mirë lavdin greke edhe latine duke nxjerrë më në pah Jonët, Eolët edhe Etrusket paragrekolatinë.

Ku u manipulua shkenca e gjuhësis europiane në lidhje me gjuhën shqipe?

Ligjet e zhvillimit fonetik sipas Franz Bopp të njohura e të zhvilluara nga Grimm & Verner (Grimm’s law, Verner’s law) nuk lënë asnjë hapsirë që Franz Bopp të ketë gabuar .

Por, siç duket, gjuha shqipe nuk duhej teë dukej më e vjetra’! Mbi Bopp, Grimm edhe Verner shkelën edhe po shkelin akoma vazhdimtarët e kësaj shkence me në krye Gustavo Meyerin.

Në se Bopp, drejtësisht, vendosi rregullin se ‘sanskritishtja dokumentohet si më e vjetra edhe ajo është barrometri i gjuhëve më të reja’ Meyer, Miclosch etj e devijuan shkencën e analizës fonetike edhe vendosin per barrometer jo analizën fonetike por ‘kohëdokumentimin më të vjetër të një gjuhe’ .

Si rrjedhoj shqipja dokumentohet nga fundi i gjuhëve indoeuropiane, me formulën e pagëzimit, ndaj, sipas tyre, bie vlera e saj si gjuha më e vjetër me bazë ligjet fonetike.

Çabej nuk e kundërshtoj këtë rregull, bile e mbrojti!! 2) Kush tjetër mund të fliste? Natyrisht që edhe me këtë litarë që na kanë hedhur në fyt ka edhe një tjetër rrugë që e provon shqipen si gjuhën paragreke.

Kjo arrihet me ‘mbetjet origjinale të gjuhës paragreke’3) ku fjalën e parë shkencore e ka filologu arbëresh Demetrio Camarda.

Referenca 1. Franz Bopp, Mbi gjuhën shqipe…,botuar nga infopress, Prishtinë 2016, f 91. Këtu do gjeni analizën e kësaj fjale edhe analizat fonetike, të shumë fjalëve të tjera, që provojnë vjetrsinë e gjuhës shqipe. 2. Eqerem Çabej. “Hyrje në historinë e gjuhës shqipe I”,shb Çabej, Tiranë 2008, f 20. Këtu Çabej na tregon se si i sheh shkenca e gjuhësis europiane(në ndryshim nga Bopp) gjuhët simotra. 3. Eqerem Çabej. “Hyrje në historinë e gjuhës shqipe I”,shb Çabej, Tiranë 2008, f 90-91.

Këtu Eqerem Çabej na tregon se ‘ në se ka lidhje mes shqipes edhe pargreqishtes kjo lidhet me Pellazgët edhe pellazgjishten. Këtë rrugë shkencore e kishte provuar më parë gjuhëtari arbëresh Demetrio Camarda, Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese, Livorno 1864, si edhe më pas Altin Kocaqi, Dokumente historiko gjuhësorë, Tiranë, 2013.

Reparte të armatosura Arbërore në Hilandar dhe Kastriotët?!

Shkruan: Jahja Drançolli

Për çëshjten që jemi duke diskutuar janë me rëndësi dy akt-dhurime (diploma), që mbajnë nr. 82 dhe 105. Sot ruhen brenda fondeve të dokumenteve cirilike të Arkivit të Manastirit të Hilandarit. Akti parë është një akt-dhurim i përpiluar në vitin 6934 (sipas kalendarit bizantin i përgjigjet datës prej 1/IX/1425 – 31/VIII/1426), në zyrën e princit arbër, Gjon Kastrioti dhe i kushtohet manastirit të Hilandarit.

Ndërkaq, akti dytë doli nga zyra e manastirit të Hilandarit, dhe është pa datë (datën e saktë të këtij akti duhet kërkuar brenda viteve 1426-1431), dhe i kushtohet Gjon Kastriotit. Që të dy këto akt-dhurime apo diploma janë botuar më se njëherë dhe deri me sot kanë qenë objekt i studimit. Është për tu thënë se, rezultatet e studiuesve serioz të mbështetura në dokumente të përmendura më sipër, nuk shfaqin ndonjë dyshim për origjinën arbërore të princërve Kastrioti. Aq më tepër akt-dhurimet sfërcojnë pjesëmarrjen e Kastriotëve në jetën kulurore-fetare, shoqërore-ekonomike të botës bizantine-ortodokse.
Çështja e analizës së veçorive të jashtme të aktit nr. 82, nuk ka qenë objekt i ndonjë studimi ndër ne.

Në këtë aspekt, vërehet se akti nr. 82 është shkruar në alfabetin cirilik, sipas tahigrafisë kançelarike, me ngjyrë të zezë, i sistemuar në 25 rreshta duke e llogaritur këtu edhe nënshkrimin. Materiali i shkrimit është pergamena me një sipërfaqe 25,8 gjerësi, dhe 34,2 gjatësi. Akti është i pajisur edhe me vulën e Gjon Kastriotit. Aty ruhen gjurmët e vulës së dyllit në formë të rrubullakët me një madhësi prej 5 cm. Në anën e pasme (verso) të aktit ruhet mbishkrimi cirilik: “+ Knigа Каstriotova zа sеlа” (shkrim i transkribuar). Më lartë prej këtij mbishkrimi, ruhet shkronja latine N (numero), dhe nën këtë nr. 35, edhe më poshtë është i shënuar viti 6934.

Në aktin e këthyer për 1800 ruhet një mbishkrim cirilik i murgut Nikandër me siguri nga decenia e katërtë e shek. XIV, i cili në përkthim të lirë ka këtë përmbajtje: “Kjo krisobulë është e kryzotëriut arbëror Joan Kastrioti “[…] gospodara Joanna Kastriota albanskago […]”, i cili shkruan se i dhuron manastirit (të Hilandarit) dy fshatra në Arbëri […dve sela vo Albanji…]. Përshkruesi besnik i aktit nga shek. XV, murgu Nikandër ka bërë edhe nënshkrimin sipas mendimit të tij: “Milostio Boziego Joanni Kastriot gospodar albanskii […]”.

Ajo që tërheqë më tepër vëmendjën këtu është Pirgu (Kulla) Arbërore, që gjendet jashtë mureve të manastirit të Hilandarit, që sipas akt-dhurimit të dytë, igumeni i manastirit, jeromonaku Athanas, në emër të këshillit të mugjëve të Hilandarit, i shet Gjon Kastriotit dhe tre djemve të tij pirgun e Shën-Gjergjit së bashku me disa prona të këtij pirgu.

Të gjithë studiuesit që u morën më çështjen e këtyre dy akt-dhurimeve kanë potencuar se, në akt-dhurimin e dytë nuk zihet ngojë emri i Stanishit. Disa mendojnë se Stanishi kishte përqafuar islamin menjëherë pas vitit 1426, ndoshta në vitin 1428. Janë shfaqur edhe mendime se, Stanishi “ka humbur”. Mirëpo, sipas burimeve që zotërojmë, Stanishi nuk ka humbur, meqë si i biri i Gjon Kastriotit përmendet në një dokument nga zyra venedikase (12/II/1445).

Nga akt-dhurimi dytë në Hilandar kanë mbetur vetëm gërmadha të Pirgut Arbëror në kodrën mbi manastirin e Hilandarit dhe varri i Reposhit brenda në katedralën e Hilandarit. Mbi varrin e tij është afreska me subjekte kishtare. Mbishkrimi i datës 6936 (1/IX/1430-31/VIII/1431) mbi varrin e Reposhit provon se ishte fjala për një princ (dukë) ilir, përkatësisht princ arbëror “dux illyricus”.

Pirgu Arbëror i rretheve të manasitirt të Hilandarit gjatë shek. XVI gjeti përkrahës edhe te sunduesit e Vllahisë, si, te vojvodët, Negou Besarab dhe Radul. Janë rujtur disa njoftime për përkujsedjen dhe kërkesat e tyre që të ndihmohet pirgu në fjalë. Këtej, N. Besarabi me 1512 caktoi një shumë vjetore prej 1000 aspra për nevoja furnizuese, dhe 100 aspra për shpënzime të murgjëve. Ndërkaq, vojvoda Radul caktoi në vitin 1525 shumën prej 1200 aspra për pirgun, dhe 1200 aspra për igumenin Makari. Po në këtë vit, pirgu në fjalë përmendet me kulte të zgjeruara.

Është për të vënë re se, deri në atë vit, sipas burimeve të shkruara, Pirgu Arbëror qe kushtuar Shën Gjergjit, ndërkaq më pastaj edhe Shën Nikollës, (nga viti 1528). Historiografia rumune ka ofruar edhe njoftime interesante për jetën tipografike arbërore në Hilandar, çështje kjo që na jep në dorë një element tjetër për zgjerimin e studimeve tona në lëmin e tipografisë së moçme.

Burimet e shkruara që i përmendën më sipër, shoqërohen edhe me burime të tjera, të cilat ofrojnë njoftime primare për pamjën visuele të Pirgut Arbëror. Në aspektin kronologjik gravura më e vjetër e ruajtur daton nga viti 1533, të cilën e kishte punuar frëngu, Pierre Belon du Mans. Në vitin 1650 ndeshim një gravurë tjetër të punuar nga një Anonim i Venedikut. Mirëpo, gravura e vitit 1757 e punuar nga një autor tjetër Anonim, që sot ruhet sot në Moskë, i ka kushtuar hapësirë dhe dukshëmri më të madhe Pirgut Arbëror. Kjo gravurë konsiderohet për të vetmën ku parqitet Hilandari me të gjitha objektet rreth tij, duke filluar prej bregdetit deri në brendi, në Athos. Gravura në fjalë përveç njoftimeve për pirgun e kastriotëve, në pjesën e poshtme të saj, ndërmjet legjendës dhe inskripsionit, ruan kartuçin e stilit barok, në të cilin ndeshim edhe stemën e Ilirisë (Arbërisë).

Tërheqë vëmendjen këtu edhe legjenda dhe inskripsioni, ku radhitën ndërtimet në manastirin e Hilandarit dhe ndërtimet jashtë tij. Vargun e ndërtimeve jashtë manastirit të Hilandarit e nisë Pirgu Arbëror (Arbanaški Pirg). Gravurat të tjera ku parqitët Pirgu Arbëror është ajo e Vjenës nga viti 1764 me një autori Anonim.Në gravurat e vitit 1757, 1764 dhe 1779, Pirgu Arbëror është i vendosur mbë një kodër jashtë manastirit të Hilandarit i shoqëruar me kishën e quajtur Shën Trinia, si dhe me një objekt sakral jo monumental. Pirgu sipas njoftimeve është gjendur gjysmë ore larg manastirit të Hilandarit dhe është ngritur në një lartësi sa që nga ky objekt është parë edhe rruga detare dhe skela e Hilandarit. Pirgu, sot është një gërmadhë ku mund të shihën vetëm murët në një lartësi prej 4 deri në 5 m. Murët në fjalë janë lënë terësisht pas dore duke u shoqëruar me një vegjetacion të ngjeshur.

Ky objekt është ndërtuar sikur edhe pirgjet të tjera të kohës. Mirëpo, për nga madhësia është ca më i vogël. Shihet se ka pasur trajtën e një kulle katërkëndëshe me mure të mëdha prej 6, 00 X 7, 30 m. Në çdo anë të ndërtimit kanë qenë nga dy pilastra të prera 0, 65 X 0, 32 m. Nga ana veriore e pirgut është rindërtuar një godinë ca më e vogël, nga e cila sot ka mbetur vetëm bodrumi. Pirgu ka qenë i rrethuar me mure të larta dhe ka të ngjarë se, ka zotëruar edhe me ndërtime të tjera. Nga materiali i gjetur mund të konstatohet se pirgu është ngritur me material guri të latuar pa përdorimin e tullave.

Nga gjithë ajo që u tha më sipër është e qartë se për rolin e Pirgut Arbëror në Hilandar në shkencat tona pothuajse është heshtur. Ndeshim vetëm në dromca që ndërlidhën me familjën Kastrioti. Së këtejmi, këto njoftime, që u prezentuan këtu, dhe supozimi, se në Pirgun Arbëror kanë banuar për disa kohë reparte të armatosura arbërore, shpresojmë se do të jenë një mesazh për kërkime të mëtejme për këtë çështje të studiuesve tanë, historianë të arteve e arkeologë.

Burimi: Akte dhe monumente të Hilandarit!

Ilirët, Dardanët, Maqedonët si pasardhës të Zeusit Pellazg me Princeshën e Atlantidës

Nga Elena Kocaqi

Nga bashkimi i Zeusit Pellazg me Electren ose Antylian, lindi Dardani, Emathi (Maqedoni), Jasoni dhe Harmonia. Electra( apo e shndritshmja me rrenjë tek el, il qe do te thotë ill, diell) sipas shumë burimeve antike, ishte vajza e mbretit të fundit të Atlantidës dhe e vetmja pasardhëse mbretëror që mbijetoi nga përmbytja.

Pra Dardani, Emathi ose Maqedoni dhe Harmonia qe ishte nëna e Ilirëve ishin vëllezër dhe motra, dhe jane femijet e Zeusit Pellazg me Princeshën e Atlantides, pra pasardhës të Pellazgëve dhe Atlantëve së bashku. Pati një luftë midis Pellazgëve dhe Atlantidës, të cilët pushtuan te gjithe Mesdheun dhe vetëm Pellazgët që udhëhoqën një kualicion te madh lufte, mundën Atlantët dhe pas disa vitesh ndodhi dhe përmbytja e ishullit.

Qe Iliret, Maqedonet, Dardanet ishin i njejti popull, eshte e vertetuar nga faktet historike antike dhe mesjetare, keshtu qe ne kete rast miti rezulton te jete i vertet. Kuptohet qartë, pse shqiptarët sot nuk duhet të njohin antikitetin dhe mbahen ne gjendje injorance ne lidhje me historinë e tyre antike.

Babai i Albanologjisë që ia dedikoi gjithë jetën e tij studimit të shqipes

“Shqiptarët janë të vetmit që kanë ruajtur gjuhën e vjetër të tyre pellazgjike dhe me të drejtë mund të quhen pellazgë të rinj”

Johan Georg fon Han (1811-1869) lindi me 11 korrik 1811 në Frankfurt am Main. Ishte albanolog gjerman dhe diplomat në shërbim të Austrisë. Më 1847- 1850 ishte nënkonsull i Austrisë në Janinë për Shqipërinë e Poshtme, ku punoi për zotërimin dhe studimin e gjuhës shqipe. Ndërmori një udhëtim të gjatë në krahinat perëndimore të Shqipërisë deri në Shkodër. Botoi veprën: “Albanische Studien”, Vjenë 1854 (Studime shqiptare), në 3 vëllime që njihet një nga veprat kryesore. Në këtë vepër ai thekson se mjaft emra vendesh të viseve shqiptare ishin vazhdim i emërtimeve të dikurshme ilire. Ai zbuloi fjalëformuese ilire që janë emrat e sotëm të shqipes.

Arriti në përfundimin se shqipja është vazhduese e dretëpërdrejtë e ilirishtes. Hani konstaton: “ Kufiri i sotëm i dy dialekteve të shqipes ndërmjet gegërishtes e toskërishtes kalon përgjatë përgjatë lumit të Shkumbinit, ashtu si ndahej në lashtësi Iliria me Epirin gjatë rrugës Egnatia.” Vepra e dytë: “Reise durch die Gibite des Drin und Vardar”, 1867 (Udhëtime nëpër viset e Drinit e të Vardarit), si dhe “Studime për gojëdhënat, Përrallat greke e shqiptare” në 2 volume. Konkluzionet e Hanit në fushën e gjuhësisë u mbështetën nga Demetrio Kamarda, filolog italian me origjinë shqiptare, nëpërmjet një gramatike që botoi në Livorno më 1864. Në fushën e etnografisë konstatoi “Kanunin e Lekë Dukagjinit” në viset veriore dhe “Kanunin e Skënderbeut” në Mat e Dibër. Vëll. II e III i “Studimeve shqiptare” u kushton kryesisht çështjeve të gjuhës.

Shkroi më gjerë për prejardhjen e shqipes; për këtë ai shfrytëzoi edhe burimet antike greke që bënin fjalë për karakterin jo grek të ilirëve, epirotëve dhe maqedonasve. Ai shfrytëzoi toponiminë dhe vërtetoi se mjaft emra vendesh shqiptare ishin emërtime të dikurshme ilire. Hani arriti në përfundimin se shqipja është vazhduese e njërit prej dialekteve të vjetra të ilirishtes dhe ishte i mendimit se ilirishtja është gjuhë pellazgjike. Sipas tij ilirët ishin një nga degët themelore të popllsisë paleoballkanike që qëndronte më vete përballë grekëve të vjetër. Ai ishte i vendosur për autoktoninë e shqiptarëve. Gjatë studmeve të tij rreth Shqipërisë, ai shtronte pyetjen: “Nëse populli i fuqishëm shqiptar që sot mbush tërë Epirin e Vjetër e të Ri, që nuk dinë sllavisht, si dhe një pjesë të Ilirisë në kuptimin e ngushtë, është pasardhës i ardhësve sllavë apo është pasardhës që u rrit natyrshëm dhe shpërtheu me forcë nga një bërthamë jetësore, e pashkatërrushme, e asaj popullsie të lashtë epiriote, që u robërua nga falangat dhe legjionet, që u spërkat nga elemente sllave, por që nuk u nënshtrua plotësisht.”

Rreth kësaj çështjeje mund të hedhë dritë të mjaftueshme vetëm historia e kontinentit ilirik dhe analiza filologjike e gjuhës shqipe, çështje të cilat qaseshin në veprën e tij. Ai i dha një sfond gjuhësor shqipes nëpërmjet veprës së tij, “Albanische Studien”, ku në atë punim ka rreth 6000 fjalë dhe vetë fragmentet historike janë renditur dhe plotësuar me aq art, saqë, më në fund u zbuluan konturet e paqarta të historisë kombëtare të shqiptarëve, të cilat kishin munduar bashkohësit e tij albanologë.

Studime shqiptare A janë autoktonë shqiptarët?

Shqipëria nuk ka një histori të pandërprerë. Si në botën e re dhe të vjetrën emri i këtij vendi del vetëm atëherë kur rrjedha e ngjarjeve në të lidhet ngushtë me të fqinjëve të saj; sapo pushon ose sapo vihet në dukje kjo lidhje, vendi futet prapë në errësirën e tij të lashtë e kështu ndosh që një histori e tërë e brendshme kufizohet vetëm në disa fragmente, që sillen rreth disa përsonaliteteve të shquara ose rreth një peme gjenealogjike (të prejardhjes) të disa dinastive të vogla. Po kështu, historia na tregon se pas kohës në të cilën marrim rishtas njoftime për këtë vend, ai banohej nga një popull që nuk fliste sllavisht, por një gjuhë që quhet shqipe dhe shpejt ky popull u bë aq i fortë, saqë shpërtheu përtej kufijve të tij e gjatë shumë shekujve ndërmori shtegtime masive në të gjitha drejtimet. Madje ka shumë të ngjarë që, po të mos ishte pushtimi që u vuri një pritë të fuqishme, këto shtegtime do të kishin vazhduar një kohë edhe më të gjatë.

Në kohën tonë ky popull kufizohet mprehtësisht me fqinjët e tij sllavë si në lindje dhe në veri dhe në mesin e vendit elementi sllav është zhdukur tërësisht; por, nga ana tjetër, në pjesën e mesme të këtij vendi u dynd një element tjetër i huaj, ardhësit sllavë. Nga sa u tha këtu del se Shqipëria dikur, duhet të jetë ndodhur në të njëjtat rrethana lidhur me elementin sllav, si Greqia, dhe se për këtë arsye historianët e saj janë të detyruar të pranojnë një periudhë sllave. Por, në qoftë se banorët e hershëm sllavë të Shqipërisë i kanë bërë vend aty një populli tjetër, të ndryshëm prej tyre, dhe tani ky popull është zotërues i vetëm e i padiskuueshëm i bërthamës së këtij vendi, atëherë lind një pyetje tjetër lidhur me kombësinë e këtij vendi. Ç’ janë shqiptarët? A rrjedhin ata nga banorët e lashtë të këtij vendi dhe koha sllave është vetëm një ndodhi në historinë e Shqipërisë, apo edhe ata si sllavë kanë ardhur në këtë vend në kohën historike dhe formojnë shtresën e tretë të popujve, e cila gjendet sot në truallin shqiptar dhe nuk lidhet me ndonjërën nga shtresat e mëposhtme. Këta qeveriseshin nga prijës vendas, kurse linkestët gjendeshin nën sundimin e Arrabeut, që ishte nga fisi i bakiadeve.

Nga epiriotët, më në fund, ishin molosët, nën Pirron, birin e Akilit, që siç del, ishin thesaliotë. Të tjerët qeveriseshin nga prijës vendas. Herë njëri e herë tjetri, nga këto qytete të vogla arrinin të sundonin mbi të tjerët, derisa, më në fund, të gjithë ranë nën sundimin e maqedonasve, me përjashtim të një rripi të vogël tokë në bregdetin jonian. Tani Linkestia, Pelagonia, Orestia dhe Elemia quheshin Maqedoni e Sipërme. Disa e quajnë Maqedoni edhe tërë vendin deri në Kërkyrë (Korfuz), duke u bazuar në faktin që prerja e flokëve, dialekti, veshja e të tjera ishin të ngjashme. Të afërmit veriorë të këtyre pellazgëve, që banonin në Epir, Maqedoni dhe Iliri ruajtën gjuhën e tyre derisa erdhën bullgarët në Maqedoni dhe serbët në Iliri, dhe ajo që mbijetoi nga mbeturinat pellazge në ato vende kaloi edhe gjuhësisht tek adhësit. Shqipëria gjithashtu u mbishtresua nga serbët e bullgarët, por këtu elementi i popullit të lashtë ngadhënjeu mbi ardhësit dhe i asimiloi edhe gjuhësisht.

Nga kjo pikëpamje shqiptarët e meritojnë emrin pellazgë të rinj, të paktën po aq sa edhe grekët e rinj emrin e tyre dhe kjo nuk është e vogël si dëshmi për drejtësinë e asaj që emri i lashtë i shqiptarëve u ruajt në gjuhën e ndonjë populli të huaj. Botimi i parë i librit “Albanesische Studien” Çifutët grekë, vllahë, turq dhe arabë që jetojnë në Levant i quajnë shqiptarët peleshtim domethënë pellazgoi dhe gjermanisht Filister. (Johaness Georg von Hahn) Shumë vjet pasi kishte botuar Albanische Studien, Hani bëri një udhëtim nëpër Shqipëri të Veriut, të cilën e përshkroi në një vepër të veçantë. Në faqen 13 të kësaj vepre thotë: “…edhe sot e gjithë ditën, krejt fushën që shtrihet në breg të detit, midis grykës së Matit e të Erzenit bashkë me luginën e Tiranës që shtrihet në lindje të saj vendasit e quajnë, Arbën; në këtë krahinë jo vetëm ka një katund që mban këtë emër, po këtu gjenden edhe tri qytete të vjetra: Ishtmi, Preza dhe Ndërrenja dhe Tirana, e cila është ndërtuar pas vdekjes së Skënderbeut dhe konsiderohet si kryevendi i sotëm i Arbënit.

Në këtë fushë ka, përveç këtyre, 22 katundeve me popullsi të përzier, dhe nja aq me popullsi muhamedane, dhe me to shkon dhe Kep Rodoni bashkë me gërmadhat e kullës së Skënderbeut.” Në faqen 15 ai shton: “Gjithë fusha e arqipeshkvisë së Durrësit quhet Arbëni.” Më 1854 Johan Georg fon Hani, dijetari që shikohet me të drejtë si babai i albanistikës, tezën e tij rreth burimit ilir të shqiptarëve e të shqipes e zgjeroi me anën e një vështrimi edhe të situatës etnografike të Ballkanit të vjetër. Johanes Georg von Hahn Në lidhje me atë ai në kryeveprën e tij shkruan Albanesische Studie formuloi këto teza: 1. Epiriotët e maqedonasit edhe në kohën e Strabonitt ishin jogrekë, ose barbarë. 2. Epiriotët, maqedonasit e ilirët janë farefis në mes tyre. 3. Ka shumë shenja që epiriotët e maqedonasit përbënin thelbin e fisit tireni-pellazgjik, skajet më të tutjeme të të cilit në Itali e në Traki hyjnë brenda në histori. 4. Ilirishja e vjetër është gjuhë pellazgjike në një kuptim më të gjerë.

Me këto teza Hani, tek ilirët si të parët e shqiptarëve, përfshsin dhe epiriotët e maqedonët, e të gjithë këta popuj i bën të ardhur prej pellazgëve. Teoria e tij si tërësi, me gjendjen e sotme të kërkimeve arkeologjike e gjuhësore, në disa anë del e drejtë, në disa përgjithësime që bën nuk mund të qëndrojë, po në analizë të fundit përmban një thelb pjellor e të vërtetë. Vlerësimi i Eqerem Çabejt për Babain e Albanologjisë: “Hani vlerësohet si themeluesi i albanologjisë në kuptimin e vërtetë shkencor të kësaj fjale. Ai është i pari që u mor tërësisht me studime shqiptare, që nuk i trajtoi studimet për shqipen dhe për Shqipërinë në mënyrë anënsore, duke u nisur nga fusha të tjera studimore. Por ai iu kushtua drejtëpërdrejtë ghuhës shqipe dhe Shqipërisë, historisë së saj dhe lashtësisë së saj në një mënyrë të përqëndruar në këto objekte. Askush më përpara nuk e kishte bërë në këtë mënyrë.”

Emra pellazgë nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Më poshtë është paraqitur lista me emra pelazgë në gjuhën shqipe si dhe shkrimi në latinisht, dhe kuptimi i tyre

AAfërdita (lat.: Aphrodita} me kuptimin Afër dita
Agora (lat.: Agoras) me kuptimin (Shesh prej guri) Asht gur
Akea (lat.:Achaea) ) me kuptimin A ke
Arbana (lat.:Arbana) me kuptimin Arë bana.
Arbëri (lat.: Arbëri) me kuptimin Arë bëri.
Arkeleu / Arçel (lat.: Archelaus) me kuptimin Arë ke le / Arë çel.
Artemis (lat.: Artemis) me kuptimin Arë themi -s.
Atamene (lat.: Athamanes) me kuptimin A thamë ne?
Athina (Perëndi e diturisë) (lat.: Athena) me kuptimin (A thina / thena?
[redakto] BBukefali (lat.: Bucephalus) me kuptimin Bukë falës.
Bylis (lat.: Byllis) me kuptimin Pylli.
[redakto] DDea (lat.: Dea) me kuptimin (Dhea (Dheja, Dheu).
Demetër (lat.: Demeter) me kuptimin Dhe mitër.
Desareti (lat.: Dessareti) me kuptimin Deshë are -ti.
Drumodi (lat.: Drymodes) me kuptimin Dru madh.
[redakto] EEdesha (qytet) (lat.: Edessa) me kuptimin E desha / Deshë-a.
Efesi (lat.: Ephesus) me kuptimin Është veshi.
Efesian (lat.: Ephesian) me kuptimin Është vesh-jan.
Egnatia (lat.: Egnatia) me kuptimin E njatia (zgjatia).
Eleutheri (lat.: Eleutherius) me kuptimin E leu dheri.
Epiri (lat.: Epirus) me kuptimin E pira.
Eskili (lat.: Aeschylus) me kuptimin E shkeli.
Eskulapi (Perëndi e mjeksisë) (lat.: Aesculapius) me kuptimin E shkula pi.
FFtia (lat.: Phthia) me kuptimin Dhia.
Gigae (lat.: Gygaea) me kuptimin Gji gja.
Gulam (lat.: Gulam) me kuptimin Ku lamë?
[redakto] HHera (lat.: Hera) me kuptimin Era.
Himeti (lat.: Hymettus) me kuptimin Hi mbeti.
Hipia (lat.: Hippias) me kuptimin I pi (pirë).
[redakto] IIsa (lat.: Issa) me kuptimin Isha.
Itaka (lat.: Ithaca) me kuptimin I thaka.
KKalsidika (lat.: Chalcidice) me kuptimin Kalë si dhi ka.
Karano (lat.: Karano) me kuptimin Ka ranë / rërë.
Kasandra (lat.: Cassandra) me kuptimin Kasha /kesha /kisha andrra.
Kavalla (Port detar në Greqi) (lat.: Cavallo) me kuptimin Ka valë.
Kos (ishull) (lat.: Cos) me kuptimin Kos.
LLisus Lissus (lat.Lisus Lissus} me kuptimin Lesh / Lis.
MMallakastra (lat.: Mallakastra) me kuptimin Mal kashtër.
Mendoçino (lat.: Mendocino) me kuptimin Mendo çin / kë.
Menelau (lat.: Menelaus) me kuptimin Me ne leu.
Mikena (lat.: Mycenae) me kuptimin Mik kena.
Molosi (lat.: Molossia) me kuptimin Mbolle shi.
[redakto] PPegas (lat.: Pegasus) me kuptimin Pe gja (gjë)?
Pela (lat.: Pella) me kuptimin Pela.
Pellazg (lat.: Pelasgian) me kuptimin Pela -azg.
Penelopa (lat.: Penelope) me kuptimin Pen (Pend) e lopë.
Perdika (lat.: Perdiccas) me kuptimin Për dikë.
Persefoni (lat.: Persephone) me kuptimin Përse vonë.
Perseu (lat.: Perseus) me kuptimin Përse
Pirro (lat.: Pyrrhus) me kuptimin Pi rro.
Pitian (lat.: Pythian) me kuptimin Pi ti, janë.
Poseidon (lat.: Poseidon) me kuptimin Po, se i don.
Potidea (lat.: Potidaea) me kuptimin Po te dhea
Priam (Mbreti i Trojës) (lat.: Priam) me kuptimin Prij jam / I parë jam.
SSalamina (lat.: Salamis) me kuptimin Sa lamë?
Simois (lat.: Simois) me kuptimin Si mua ish.
Skae (lat.: Scaea) me kuptimin Skae / Skaj.
Skamandër (lat.: Scamander) me kuptimin S’kam andërr.
Strimon (lat.: Strymon) me kuptimin Shtrim.
[redakto] TDetis (Perëndi e detit) (lat.: Thetis) me kuptimin Deti.
Thesalia (lat.: Thessaly) me kuptimin Thesa li-ni.
Tiranët (lat.: Tyrants) me kuptimin Të rëndët.
Tire (lat.: Tyre) me kuptimin Tirë.
Trakë (lat.: Thrace) me kuptimin Trokë (tokë, dhe).
ZZeus (lat.: Zeus) me kuptimin Zë.

Turqi, në muze ekspozohet Kur’an-i tetëshekullor i shkruar me dorë

Në Muzeun e provincës Tokat të Turqisë ka tërhequr vëmendje një Kur’an tetëshekullor i shkruar me dorë, raporton Anadolu Agency

Drejtori Provincial i Kulturës dhe Turizmit, Adem Çakır, tha për AA se Kur’an-i ekspozohet në muze që nga viti 2011, pasi ishte blerë një vit më herët dhe ishte riparuar në Konya.

“Ky Kur’an është vepra më e vjetër e shkruar që gjendet në muzetë e Anadollit. Në muzetë tanë nuk ka Kuran më të vjetër të shkruar në Anadoll”, u shpreh Çakır.

“Tokati dhe rrethina ishin një nga vendet e para ku turqit muslimanë krijuan vendbanime. Rajoni Niksar i Tokatit është vendi ku është themeluar medreseja e parë. Ky Kur’an u zbulua në Tokat, ndërsa daton nga vitit 1190. Ashtu shkruan në shënimet mbi librin. Është vepër e rrallë”, shtoi Çakır.

Ai theksoi se këtij Kur’an-i i mungojnë dhjetë faqe, pasi që, siç thotë, në Kuranët e mbetur nga periudha në fjalë ndodh të ketë mungesë faqesh.

Manastiret ortodokse në Kosovë janë trashëgimi shqiptare

Që nga viti 1844, kur platforma shoviniste serbe e quajtur ‘Nacertanja’, është futur në vendin e parë, deri më tani dhe propaganda famëkeqe serbe vazhdimisht ka synuar mohimin e autoktone shqiptare në Kosovë dhe Maqedoni. Kjo është bërë të gjitha me qëllim të vetëm, për të legjitimuar planet e tyre të pushtimit në tokat shqiptare. Pikërisht brenda kësaj lufte gjithpërfshirëse propagandistike, në të cilën shfaqen mitet e serbëve të sotëm, duke pretenduar se Kosova është djepi i serbëve dhe kultura e tyre

Nga Besir Bajrami

Propaganda serbe që nuk ka argumente në anën e saj për të kundërshtuar identitetin ilir të popullit shqiptar (që konsiderohet nga shumë njerëz si më të moshuarit në Ballkan), ka filluar ofensivën kundër historisë mesjetare të shqiptarëve, duke synuar që qëllimi djallëzor të zbehet dhe mundësisht të ndërpresë vazhdimësinë historike shqiptare nga antikiteti në Mesjetë.

Siç mund të shohim nga harta e mësipërme, rajoni që nacionalistja serbe e quan si “Vjetër Serbia” është e banuar masivisht nga shqiptarët. Rajonet kompakte shqiptare fillojnë nga Nish në veri dhe arrijnë në Veles në jug. (Shpërndarja e garave në Gadishullin Ballkanik dhe Azinë e Vjetër 1910. Burimi: Atlasi Historik nga William R. Shepherd, 1923).

Propaganda dhe politika serbe përpiqen të krijojnë mitin se si Kosova nuk ka qenë kurrë shqiptare, por serbe edhe pse dihet publikisht se sllavët i përkasin emigrimit që ndodhi më vonë në shekullin e 7-të, për të pushtuar tokat ilire dhe njerëzit. Sidoqoftë, njerëzit ilire-trakë edhe pse territori i tyre u ngushtua, ata mbijetuan ende në tokat shqiptare sot: “Shumë më vonë erdhën valët e sllavëve dhe çuan shqiptarët, të shpërndarë në të gjithë Gadishullin Ballkanik, në pjesën perëndimore të Turqisë moderne evropiane, ku ata jetojnë tani” (1).

Që nga shekulli i 19-të e tutje të gjitha qarqet akademike kanë pranuar se shqiptarët janë njerëzit më të moshuar në Evropë – pikat e drejtpërdrejta të Pellazgëve (Ilirët, Trakët, Maqedonasit dhe Epirotët):
“Shqiptarët janë ndoshta raca më e vjetër në Evropën Juglindore dhe njerëzit e sotëm janë mjaft pasardhës të të ashtuquajturve Pelasgi, banorët e hershëm të Greqisë dhe vendeve fqinjë” (2).

Një përmbledhje kuptimplote e odiseës së mijëvjeçarit të shqiptarëve i jep asaj aq të plotë Bernard Newman: “Shqipëria është vendi më i ri i Ballkanit, por populli i saj është më i moshuari. Ata ndoshta janë pasardhësit e trakëve dhe ilirëve të lashtë; gjuha e tyre, pavarësisht infuzioneve të fjalëve nga garat fqinje, është krejt ndryshe nga çdo gjuhë tjetër ballkanike. Në një kohë ata zunë tërë Ballkanin Jugor dhe ishin një popull i fuqishëm dhe dinamik: Aleksandri i Madh thuhet se ka qenë me origjinë shqiptare. Gradualisht ata u përfshinë në shtëpinë e tyre të tanishme, ashtu si baskët ishin mbushur me njerëz në luginën e tyre Biscayan, nga fiset që dilnin nga lindja; ose si mbetjet e fiseve britanike u shtynë në perëndim në malet e Uellsit “(3).

Propaganda serbe përpiqet të paraqesë Kosovën mesjetare me shumicë serbe duke u mbështetur në kishat dhe manastiret ortodokse në mbarë Kosovën duke i paraqitur ato si produkte të kulturës serbe. Ky mit i përdorur në mënyrë të tillë nga politikanët në Beograd ka dhe po u shërbehet Evropës dhe Perëndimit për t’i bindur ata se Kosova është serbe. Në artikullin vijues do të paraqesim një përmbledhje të plotë të bazuar kryesisht në literaturën perëndimore për të dëshmuar karakterin shqiptar të këtyre monumenteve ortodokse. Në dritën e këtyre fakteve të pakundërshtueshme, ne do të provojmë se sa e brishtë është propaganda serbe – në mitin e saj të nxitur nga Rusia me sa duket të bëra për qëllime politike.
Fig 3. Ushtarët ushtarakë serbë që pushtojnë Kosovën

Propaganda serbe ka përhapur mitin se si shqiptarët në Kosovë kanë ardhur që nga viti 1690 me ndihmën e Perandorisë Osmane. Për këtë, nacionalizmi serb ka shpikur të ashtuquajturin “eksod i madh i serbëve”. Çfarë thonë dëshmitë historike për këtë pretendim? A kishte spastrim të vërtetë etnik të serbëve dhe fillimin e kolonizimit shqiptar?

Në periudhën historike për të cilën po flasim për tani, shqiptarët vazhdojnë të përbëjnë popullsinë shumicë në Kosovë. Është e rëndësishme të theksohet se në fund të shekullit 17, Kosova nuk është konsideruar si pjesë e Serbisë. Për më tepër, historiani i njohur J. Serb Dusan Popoviq shkruan:

“Ne duhet të theksojmë faktin se Serbia, që në kohën e sundimit austriak (1683-1690) përbënte afërsisht territorin e Serbisë më vonë të Milos (1830), kishte rreth 70.000 serbë, kështu që mund të marrim një pasqyrë të qartë për numri i njerëzve që kishin lëvizur më 1699 dhe në çfarë mase kjo lëvizje mund të kishte zvogëluar popullsinë e Serbisë së Vjetër, Metohisë, Kosovës dhe Shumadisë ‘. (4)

Bazuar në llogari të këtij historiani nacionalist serb, ne konkludojmë si vijon:

• Që deri në fund të shekullit të 17-të, ‘Serbia mbulonte përafërsisht territorin e Serbisë në kohën e Milos (1830);

• se deri në fund të shekullit të 17-të Kosova dhe Dukagjini nuk konsideroheshin si territore të Serbisë;

• që në mënyrë objektive shihet e pamundur që të ketë kaluar mbi 10,000 banorë nga territori i Kosovës, ndërsa në atë kohë, siç pranuan gazetat aktuale të Vjenës, rreth 20,000 deri në 30,000 banorë kishin lëvizur nga të gjithë territorin e Ballkanit, përkatësia etnike ishin shqiptarë ortodoksë, vllehët, boshnjakët etj. Duhet të theksohet se njerëzit që u shpërngulën nga Kosova dhe Dukagjin në atë kohë nuk ishin serbë, por ortodoksë dhe katolikë shqiptarë dhe vllehët, sepse nuk kishte serbë në Kosovë dhe Dukagjin në atë kohë, nga këndvështrimi i kombësisë dhe përkatësisë etnike.

Historiani i mirënjohur serb Jovan Tomiq, i cili ishte një ekspert i mirë në çështjet serbe, austriake dhe veneciane, në vitin 1913 përfundoi si vijon:
Kjo lëvizje e popullsisë […] e cila njihet në historinë e popullsisë serbe me emrin ‘Lëvizja e madhe e popullit serb në Hungari’, kryesuar nga patriarku Arsenije III Çarnojeviq, është dominuar nga një mendim i gabuar që ka qenë përsëritur nga një libër në një tjetër […]. Hapni çdo histori të popullsisë serbe, ju do të gjeni kudo që sidomos lëvizja e popullsisë serbe ndodhi kryesisht në rajonet serbe – zonat e Prizrenit, Gjakovës dhe Pejës dhe se këto rajone u shkatërruan pothuajse plotësisht. Ky është një gabim që duhet korrigjuar një herë e përgjithmonë. Fakti i paraqitur në atë mënyrë nuk tregon të vërtetën. Është një iluzion i gabuar i cili nuk është studiuar mjaft, por ka arritur të zgjasë deri më tani. Burimi i atij gabimi qëndron në kronikat e shkruara të klerikëve ortodoksë […]. Pastaj, të dhënat e tjera, ngjarjet bashkëkohore dëshmojnë se shumë serbë nga ato zona, pas sjelljes së vrazhdë të Dukës së Holsteinit, u larguan nga ushtria perandorake së bashku me shqiptarët katolikë dhe shkuan në anën turke para se turqit të shtypnin austriakët. Dhe ata serbë nuk kishin nevojë të iknin para ushtrisë turke, as nuk mund të shkonin nën mbrojtjen austriake (…). Për më tepër, vetë patriarku me kostumin e tij nuk arriti të largohej, sepse njësitë ushtarake turke mbërritën shpejt pas largimit të ushtrisë austriake , kështu që nuk mund të flitet për një lëvizje masive të popullsisë “. (5)

Përveç kësaj, duhet theksuar se disa hulumtues (për shembull Frederick Anscombe) pohojnë se migrimet kurrë nuk kanë ndodhur (ose kurrë në një shkallë kaq të madhe), dhe përshkruajnë ngjarjet si një “mit” i krijuar për të hedhur pretendime ndaj territori i Kosovës në shekullin e 19-të:

“Të dhënat osmane, burimi i vetëm i rëndësishëm indigjen në dispozicion, nuk përmendin as revoltën serbe në shkallë të gjerë në Kosovë, ose një rast të hershëm të spastrimit etnik nga osmanët që çuan në një migrim masiv nga serbët dhe zhvendosjen pasuese të shqiptarëve në zhvendos ato. Larg nga mosbindja në vitet 1689-90, Kosova ishte më e qetë se zonat përreth. Osmanët u përpoqën të lëvizin grupet e popullsisë në disa prej tyre, por nuk kishin nevojë ta bënin këtë në vetë Kosovën. “Migrimi i madh”, si ngjarjet e betejës së Fushë Kosovës, është sendi i legjendës më tepër se historia “. (6)

Çfarëdo që numri i emigrantëve ka qenë gjatë luftës austro-turke, mbetet një fakt i pamohueshëm që shumica e dëbuar ishin shqiptarë, vllehët dhe deri diku edhe disa serbë. Edhe në enciklopedinë katolike, megjithëse me disa të meta, ajo ende pranon të ketë qenë shqiptarët të cilët u dëbuan kryesisht nga tokat e tyre:

“Kur, në vitin 1690, Perandori Leopold I nxori një deklaratë duke deklaruar se do të mbronte fenë dhe të drejtat politike të të gjithë popujve sllavë në gadishullin e Ballkanit dhe u bëri thirrje atyre të ngriheshin kundër turqve, rreth 36,000 familjeve shërbëtore dhe shqiptare, të udhëhequr nga patriarku i tyre, emigroi nga Servia. Pasi Leopoldi u kishte dhënë atyre garancitë e dëshiruara, ata kaluan Save dhe u vendosën në Sllavoni, në Syrmia dhe në disa nga qytetet Hungareze, ku pasardhësit e tyre tani përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë “.

Faktet më ilustruese që korrespondojnë me këto dëbime të shqiptarëve ofrohen edhe nga studiuesit hungarezë, të cilët hedhin dritë mbi një numër vendbanimesh shqiptare në brigjet e Danubit ose në vende të ndryshme të Hungarisë. Edhe pse sot shumë prej këtyre shqiptarëve janë asimiluar, ekzistenca e tyre dëshmon të kundërtën e pretendimeve që historianët nacionalistë serbë përpiqen të shesin. Shqiptarët e Kosovës, pavarësisht nëse ishin katolikë, ortodoksë apo muslimanë, morën pjesë në mënyrë aktive në trupat austriake austriake kundër osmanëve. Falë shqiptarëve, Ushtria austriake arriti të mbërriti në Shkup. Në apelin e tij ndaj popujve të Ballkanit, perandori austriak Leopold I i renditi të parët shqiptarët. Edhe arqipeshkopi shqiptar i Shkupit, Pjetër Bogdani i dha mbështetje të pakursyeshme anti-osmanit të madh të kryengritjes:

“Ai kontribuoi një ushtri prej 6000 ushtarësh shqiptarë në ushtrinë austriake, e cila kishte ardhur në Prishtinë dhe e shoqëronte për kapjen e Prizrenit” (8).

Burime austriake dëshmojnë se Piccolomini (një komandant i njohur austriak) u përshëndet në Prizren nga 6.000 shqiptarë dhe mes tyre ishin ata që kishin qenë me Perandorinë Osmane deri atëherë, por me këtë rast ata betruan për besnikëri ndaj perandorit austriak. Piccolomini u prit në Prizren, kryeqytetin e Shqipërisë (zu Prizren, der Haupstatt në Albanien) nga patriarku i Kelmendit. Në burimet e Vatikanit thuhet ndër të tjera se ‘Kryepeshkopi Pjetër Bogdani ndoqi me gëzim dhe përparim të ushtrisë perandorake drejt Shkupit. Nipi i tij, murg Gjon Bogdani, tha se kryepeshkopi [Pjeter kishte shkuar personalisht për të mirëpritur gjeneralin Picolomini dhe e kishte bërë atë në vendlindjen e tij, Prizren. Një anonim i kohës thotë se Kryepiskopi [Pjetër Bogdani] i solli 6.000 shqiptarëve gjeneralit Piccolomini në mënyrë që ushtria e përgjithshme të rritet në 20.000 shqiptarë që u ngritën në një rebelim: nga Prishtina 5.000 shqiptarë nga Peja 3.000 shqiptarë nga Klina dhe Drenica 6.000 Jezuitë Wagner përmend se ‘patriarku Clementinorum’, dmth. Kryepeshkopi Pjetër Bogdani, bëri një marrëveshje me Gjeneralin Piccolomini lidhur me kontributin që shqiptarët do t’i jepnin ata.

Edwin Jacques, një njohës i shqiptarëve, krishterimi hedh dritë mbi shkaqet e shqiptarëve të Kosovës, ose për dëbimin ose janë detyruar të bashkëpunojnë me turqit. Sipas tij, Traktati i Paqes midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane i la shqiptarët në një pozitë shumë të vështirë:

“Turqit u takuan me një humbje serioze në Vienë në vitin 1683 dhe pasoi përmbysja e rolit turk në Hungari. Kjo ishte pika e kthesës në fatin imperial turk. Venecianët panë mundësinë e tyre. Ata shpallën luftë më 1684, duke kapur Prevezën shqiptare dhe duke ndërmarrë pushtimin e Greqisë. Edhe shqiptarët ortodoksë dhe katolikë ndoqën me dashamirësi avancimin e ushtrive veneciane poshtë gadishullit ballkanik nën gjeneral Piccolomini. Kur ushtria arriti në rajonin e Kosovës, të krishterët menjëherë morën armë kundër turqve. Megjithatë, pas vdekjes së Piccolomini, pasardhësi i tij, Duka i Holsteinit, veproi krejt ndryshe në drejtim të aleatëve të tij. Kur u përpoq të çarmatosë fshatin shqiptar, njerëzit u kthyen kundër tij. Ai u hakmor nga djegia e fshatrave të tyre dhe tjetërsimi ishte i plotë. Kur austriakët më vonë bënë paqe me Turqinë, ata nuk arritën të përfshijnë ndonjë dispozitë të favorshme për aleatët e tyre shqiptarë, të cilët edhe një herë ishin të ekspozuar ndaj hakmarrjes së pamëshirshme të turqve “.

Duke pasur parasysh këto fakte të pamohueshme historike, duket se ekziston një “eksod” në vitin 1690, por jo serbët – siç pretendon propaganda e rreme e serbëve – por shqipja. Shqiptarët, siç dëshmohet nga një numër burimesh perëndimorë, bartën barrën e rëndë të kryengritjeve – shqiptarët ishin një nga aleatët kryesorë të ofensivave austriake në Ballkan kundër Perandorisë Osmane. Politikanët dhe priftërinjtë nacionalistë në Serbi tregojnë se si e gjithë trashëgimia ortodokse e Kosovës është pronë kulturore e popullit serb! Por sa e vërtetë është kjo? Sipas historiografisë serbe, dinastia serbe e Nemanjjiqëve pushtuan Kosovën në shekullin e 12-të, dhe kështu sundimtarët serbë të kësaj dinastie dyshohet se kanë ndërtuar kisha dhe manastire serbe në Kosovë. Për shkak të kësaj arsyeje të supozuar ata u përkasin atyre. Pyetja është ajo që thonë faktet historike? Një letër anonim rreth origjinës shqiptare të dinastisë Stephan Nemany Sipas një tradite të vjetër greke dhe shënimeve në Hilendar, dinastia Nemanjici (e Nemanja), e cila sundoi shtetin mesjetar të Kosovës, ishte me origjinë shqiptare dhe i përkiste fisit NIMANI (Nimanaj, Nemanaj).

Nimanidët fillimisht ishin katolikë, pra ata i përkisnin Kishës Shqiptare, të cilët më vonë u kthyen në ortodoks (shekulli 14). Më në fund, kur erdhën osmanët, ata pranuan Islamin.

1. Administrata greke ka regjistruar Niman-Neman = Nemanje si “Νημανη”. Kjo është ajo që figuron në Hilendar. Letra greke “η” mund të lexohet në dy mënyra. Në shqiptimin e vjetër etikist “η” është shpallur si “e”, dhe më vonë në itacist – ‘η’ shprehet si “unë”. Fisi NIMANI u shkrua si “Νημανη”, ndërsa Stephen Nemanya si “Στεφαν Νημανη” = Stephen Nimani. Në Hilendar, Stephen Nemanya u nënshkrua si ‘Στεφαν Νημανη “(Stefan Nimani). Më vonë, varianti itakist ‘NIMANI’ u adaptua në shqip, i cili më herët u shpall si ‘NEMANE’. Me sllavetizimin e emrit Nemane në Mesjetën e vonë, variantja Nemanja u miratua. Kjo është ajo që i përket origjinës së emrit Nemanj (iqi). Prapashtesa – “iji” është padyshim një sugjerim sllav për emrat e familjes. Në mënyrë të ngjashme, në Jugosllavinë e paraluftës, ata u bashkëngjitën emrave të familjeve sufista sllave: – “ići”, – “vići”, – “ski”, – “ov” etj.

2.
Dinastia Nemanja vendosi sipas ligjit zakonor shqiptar deri në 1354, kur perandori Dushan miratoi Kodin e tij, i cili ishte plot me relike të zakoneve shqiptare. Qëllimi i Kodit ishte kufizimi i përdorimit të së drejtës zakonore të vjetër shqiptare dhe rregullimi i legjislacionit dhe jetës juridike sipas shembullit bizantin. Megjithatë, me rënien e shtetit të Nemanjicit (Nemanja) në vitin 1389, popullsia u kthye në zakonet e tyre të ruajtura në mesin e shqiptarëve dhe shizmatorëve amë (ortodoksë) në Kosovë dhe Dukagjini deri në ditët e sotme. Nimanaj (Nemanajt – Nemanići) ishin kushërinjtë e parë të princit shqiptar Dimitër (Demetrius principe Arbanensis), i cili mendohet se ka krijuar dinastinë Dukagjini në rrethinat e Pejës. Kjo është një provë e dytë që tregon se Nemanjći ishin me origjinë shqiptare.

3. Në kohën e dinastisë Nemanjić, jurisprudenca u organizua në të njëjtën mënyrë siç ishte organizuar në mesin e shqiptarëve në rrafshin e Dukagjinit deri në kohët e fundit – nga këshilli i personaliteteve (Alb. “Pleqnia”). Kjo është prova e tretë që tregon se dinastia Nemanja, Nemanjajiç kishte organizuar jurisprudencën e tyre sipas shembullit shqiptar.

4. Në fillim, Nemanja nuk ishte një “zupan i madh” (një kreu i shtetit fisnor), por u quajt ‘një burrështetës i madh’ (një garant i madh) dhe më vonë, i ndikuar nga grekët dhe sllavët, titulli ‘zupat i madh’. Si një ‘burrështetës i madh’, ai kishte kalorësinë dhe njerëzit e tij, të cilët ishin netët dhe fisnikët e tij dhe sunduan nëpërmjet tyre. Ky është dokumenti i katërt i metodës shqiptare të Nemanja (Nemani, Nimani) që sundon në Rascia mesjetare. Për më tepër, Demitri, princi i shqiptarëve (Demetrius princips Arbanensis), që erdhi fillimisht nga një familje aristokrate shqiptare, dhe siç u përmend më herët, ishte kushëriri i Nemanja, pas rënies së Perandorisë Bizantine (1204), i kishte dhënë një premtim Bashkisë së Raguzës se ai do të jetonte në paqe me Raguzianët dhe se Raguzianët mund të vinin lirshëm në vendin e tij pa paguar asnjë taksë. Ky betim u mor nga burrat e tij, të cilët kishin emra dhe tituj shqiptarë, të tillë si ‘stephanus’, ‘sundia’ (sundues), etj. (10)

Fisi i Nemanja ishte kushërinjtë e afërt të princit shqiptar Dimitër (Demetrius principe Arbanensis), i cili mendohet se ka krijuar dinastinë Dukagjini në evironët e Pejës. Nemanja lindi rreth vitit 1113 pas Krishtit në Ribnica, Zeta, në afërsi të Podgoricës, kryeqytetit të Malit të Zi. Në periudhën mesjetare, principata Zeta ishte e banuar kryesisht nga shqiptarët vendas të cilët ruanin identitetin e tyre të vjetër ilire. Kjo hodhi dritë mbi marrëdhëniet e ngushta të Zetës dhe pjesës tjetër të Shqipërisë: gjatë gjithë kohës, Zeta ishte e lidhur ngushtë me Shqipërinë e Veriut dhe për disa periudhë ishte përfshirë edhe në Shqipëri.

Burimet osmane rreth origjinës shqiptare të popullsisë së Deçanit, Lloqanit dhe Carabregit (1617)

Porti Sublime (Qeveria Osmane) nëpërmjet veprimeve të saj kishte zgjidhur të gjitha çështjet sociale, ekonomike, politike, kulturore dhe fetare të Manastirit të Deçanit dhe të zyrtarëve të saj; kishte emëruar shqiptarë prestigjiozë si voivode (kujdestarë dhe mbrojtës) të Manastirit, kishte caktuar shqiptarët të punonin në pronën e manastirit etj. Në deftorët osmanë të shekullit të 15-të dhe 16-të, shqiptarët u regjistruan edhe me emrat e tyre kombëtarë: Arbanas, Alban dhe Arnavud. Në fushën e Kosovës, për shembull, shqiptarët, ndër të tjera, përmenden edhe nga emri i familjes Arbanas (1455): Radica Arbanas, Gerdash Arbanas, Rasku Arbanas, Petru Arbanas, Bogdan Arbanas, Todor Arbanas, Branisllav Arbanas, Radihna Arbanas, Radac Arbanas, Mihail Arbanas, Nikolla Arbanas, Dimitrij Arbanas, Branki Arbanas, Milosh Arbanas, Kin Arbanas, Andrij Arbanas, Marku Arbanas, Vikos Arbanas, Vladko Arbanas, Danko Arbanas, Radi Arbanas, Gjon Arbanas etj.

Në fushën e Dukagjinit, megjithatë përmenden shqiptarët me emrat e familjes Arbanas (1485): Nikola Arbanas (banues nga Peja dhe nga fshati Rudnik), Drag Arbanas (banor i Prizrenit), Nenad Arbanas, Miha Arbanas Rrethi i Pejës). (11)

Këto të dhëna janë dëshmi e qartë e shumicës shqiptare onomastike në Kosovë gjatë mesjetës së mesme. Të gjitha testet tregojnë se nuk ka pasur ardhje masive të shqiptarëve për të modifikuar këtë strukturë etnike të Kosovës. Rrjedhimisht, të gjitha kishat dhe manastiret ortodokse u ndërtuan ose përdoreshin nga shqiptarët e krishterë. Dëshmi të ngurta në lidhje me praninë e Shqipërisë në Manastirin e Deçanit janë në bollëk. Edith Durham vëren se:

“Stefan Urosh III, kur themeloi manastirin në Deçan, e jep atë në 1330 shumë” fshatra dhe katuna të Vlahëve dhe shqiptarëve në mes Limit dhe Drinit të Bardhë … “(12).

Shqiptarët e krishterë kanë konsideruar gjithmonë tempuj ortodoksë si të tyret. Gjatë gjithë kohës ata i kanë përdorur ato si vende lutjeje. Propaganda serbe shpesh përshkruan shqiptarët si destruktivë për kishat dhe manastiret, ndërkohë që e vërteta është krejt e ndryshme. Shqiptarët ishin pikërisht ata që mbanin trashëgiminë e tyre të krishterë në çdo kohë.

(Stanford university press, 1941), f. 366 (3) Bernard Newman, sfondi i Ballkanit (kompania Macmillan, 1945), f. 231 (4) Skënder Rizaj, Falsifikimet e Historiografisë Serbe (Prishtinë, 2006), f. 92 (5) Rizaj, f. 84-85 (6) Frederick F. Anscombe, Perandoria Osmane në politikën e fundit ndërkombëtare – II: Rasti i Kosovës (Historia Ndërkombëtare 28), f. 792 (7) Charles George Herbermannm, Enciklopedia katolike (Encyclopedia Press, 1913), f. 733 (8) Robert Elsie, fjalor historik i Kosovës (Scarecrow Press, Inc. 2004), f. 28 (9) Edwin E. Jacques, Shqiptarët: një histori etnike nga kohët parahistorike deri në të tashmen (McFarland, 1995), f. 245 (10) Rizaj, f. 81-82 (11) Rizaj, f. 84 (12) Mary Edith Durham, Disa origjina fisnore, ligjet dhe zakonet e Ballkanit (George Allen & Unwin, 1928), f. (13) Marcus Tanner, tableta, (Tablet Pub Co., 2004), f. 8 (14) Shërbimi i Raporteve, Vëllimet 12-15 (Universiteti Amerikan në Stacionin Fushor, 1965), f. 18 (15) Gerlachlus Duijzings, Feja dhe politika e identitetit në Kosovë (C. Hurst & Co. Publishers, 2000), f. 72 (16) Duijzings, f. 71-73 (17) Nadžija Gajić-Sikirić, Kujtimet nga Bosnja (Lulu.com, 2009), f. 165