71 milionë euro hua për autostradën Kijevë – Zahaq

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot një marrëveshje hua me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim që do të investohen në autostradë Kijevë-Zahaq

Në emër të Qeverisë marrëveshjen e huas prej 71 milionë eurosh e ka nënshkruar ministri i Financave Bedri Hamza.

“Kredia është me kushte të volitshme norma e interesit 1 për qind me afat prej 12 vjetëve me greis periudhë 3 vjeçare”, tha ministri i Financave Bedri Hamza.

Ministrja Reshitaj prezanton projekte në vlerë prej 720 milionë euro

Në takimin e Këshillit Kombëtar për Investime, Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj prezantoi para të pranishmeve 19 projekte prioritare për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të mjedisit në Kosovë

Këto projekte që kapin vlerën rreth 720,478,700 euro përfshin: Trajtimin e ujërave të zeza, reduktimin e ndotjes së ajrit, rehabilitimin e shtretërve te lumenjve, mbrojtjen e burimeve ujore, trajtimin e duhur te mbeturinave si dhe krijimin e një planifikimi hapësinor sipas standardeve evropiane, të cilat do të realizohen në bashkëpunim me komunat dhe donatoret ndërkombëtar.

Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave acidike në minierën e Novobërdës, ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave të zeza për Prishtinën, Gjilanin, Ferizajin, Mitrovicën dhe Pejën. Rehabilitimi dhe mbrojtja e kanalit të “Ibër Lepencit”, renovimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit me ujë të pijshëm për rajonin e Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës, pastrimi i shtretërve dhe brigjeve të lumenjve nga mbeturinat. Ndërtimi i objekteve për ruajtjen e mbeturinave të rrezikshme, rehabilitimi dhe ndërtimi i infrastrukturës mbrojtëse nga përmbytjet përgjatë lumit Morava e Binçes, përmirësimi i gjendjes teknike dhe operuese në deponinë e rajonit të Prishtinës në Mirash. Faza e dytë e ndërtimit të hidrosistemit “Ibër-Lepenc” si dhe ndërtimi i sistemit hidro-teknik, Desivojcë – Kremenat – Gjyrishevc janë disa nga projektet që do të realizohen në fushën e mjedisit, shkruan Koha.net

Në sektorin social Reshitaj prezantoi dy projekte madhore për zhvendosjen e banoreve në Haden e Re në Shkabaj si dhe restaurimin e minierës për ta sjellë tokën sërish në gjendje për përdorim produktiv posaçërisht për bujqësi, me kosto prej 16.950 milionë euro si dhe projektin e Programit të Banimit Social në Kosovë, me kosto prej 9.533,800 milionë euro.

Përfitues direkt nga Programi i Banimit Social do të jenë së paku 200 familje në nevojë për banim social, kryesisht të riatdhesuarit, familjet qe jetojnë nen kushtet minimale për banim, si dhe familjet të cilët nuk janë në gjendje ti përballojnë ofertat e tregut të lirë të banesave në Kosovë.

Në fund Reshitaj u zotua që këto projekte që përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovës do të realizohen sipas afateve kohore dhe kritereve të përcaktuara me kontratë.

Mbi 200 milionë euro të bankave të bllokuara në gjykata

Mbi 200 milionë euro mjete të bankave komerciale janë bllokuar në lëndët gjyqësore, thonë udhëheqës të Shoqatës se Bankave të Kosovës. Kjo vlerë financiare llogaritet nga afër 10 mijë lëndë që ekzistojnë të pazgjidhura në këto gjykata

Petrit Balija, udhëheqës i Shoqatës së Bankave të Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë, se vlera e mjeteve të cilat nuk janë në qarkullim në tregun e Kosovës, ndikon edhe në zhvillimin e veprimtarive të bankave komerciale që veprojnë në Kosovë.

“Duke pasur parasysh nevojën më të madhe për kreditim dhe nevojën e madhe për zgjerim ekonomik të Kosovës, 200 milionë euro kanë një ndikim të madh në sektorin bankar. Kjo sigurisht e vështirëson edhe kreditimin, sepse edhe risku ngritet në rastin kur gjyqësori nuk funksionon”.

Ekspertë për çështje ekonomike, ndërkaq thonë se pikërisht sistemi i drejtësisë në Kosovë është shkaktari kryesor i frenimit të zhvillimit ekonomik, jo vetëm për funksionimin e bankave, por edhe për inkurajimin e investimeve të jashtme.

Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se nga mosfunksionimi në mënyrë efikase i gjykatave, vjen deri tek rritja e kredive të këqija, e që për pasojë kanë rritjen e kamatave për kredi.

“Kur të bëhet kalkulimi i normave të rrezikut të kredisë, rreziku numër një është funksionimi i dobët i sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe prandaj kemi kamatat të cilat i kemi paguar dhe vazhdojmë t’i paguajmë, më të lartat në rajon”.

Ndryshe, grumbullimi i lëndëve të pazgjidhura, vazhdon të jetë problem i cili sistemin e drejtësisë po e përcjell në vazhdimësi. Mbi 200 mijë lëndë të vjetra mbesin të pazgjidhura.

Pavarësisht këtyre, kreditë joperforumese në bankat komerciale janë në nivel të ulët, krahasuar me vendet e rajonit, ka thënë ditë më parë ushtruesi i detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Fehmi Mehmeti, duke shtuar se sektori financiar vazhdon të jetë stabil dhe fitimprurës.

“Kreditë joperformuese kanë vazhduar trendin rënës dhe sot norma e kredive joperformuese është në nivelin 3.6 për qind, që është një tregues dukshëm më i mirë krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Sektori financiar vazhdon të jetë mirë i kapitalizuar dhe me gjendje të mirë të likuiditetit”, ka thënë Mehmeti.

Ndryshe, vlera e kredive në dhjetë bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, ka arritur në mbi 2 miliardë e 400 milionë euro, me normë mesatare të interesit prej 6.8 për qind.

Serbia do të kërkojë rishikimin e privatizimit në Kosovë

I ashtuquajturi drejtor i Zyrës për Kosovën, Marko Gjuriq, deklaroi sot se Serbia do të kërkojë dhe të insistojë që të bëhet rishikimi i privatizimit në Kosovë, i cili sipas tij është ilegal, por edhe në kundërshtim me rregullat dhe rezolutat ndërkombëtare

Pas tryezës së rrumbullakët, në kuadër të dialogut të brendshëm, ku morën pjesë përfaqësues të fakulteteve ekonomike, instituteve dhe shoqatave profesionale, Gjuriq tha se Zyra për Kosovën ka bërë një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse të aseteve, transmetojnë mediat serbe.

Ekspertët: Normat e interesit shënuan rënie, të zbuten edhe kushtet e kredidhënies

Për një kohë të gjatë normat e larta të interesit për kredi kanë qenë një ndër pengesat kryesore për zhvillimin e biznesit, por në vitet e fundit këto norma vazhduan të shënojnë një rënie nga 15 në rreth 7.2 për qind

Mirëpo, sipas ekspertëve të ekonomisë nevojitet ende një ulje e këtyre kamatave bankare, sepse bizneset dhe qytetarët janë mjaft të interesuara për kredi-marrje.

Drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se rënia e vazhdueshme e normave të interesit në kredi, pasqyron përparimin e vazhdueshëm që ka bërë Banka Qendrore e Kosovës në zhvillimin e infrastrukturës financiare, gjë e cila ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në rritjen e efikasitetit në lehtësimin dhe menaxhimin e rreziqeve bankare.

Ushtruesi i detyrës së guvernatorit të BQK-së, Fehmi Mehmeti, ka thënë për Kosovapress se zvogëlimi i normave të interesit në kredi është ndikuar nga niveli i ulët i normave të interesit në depozita e cila në vitin e kaluar ishte 1.2 për qind.

Ai ka lënë të kuptohet se këto norma do të ulen në vazhdimësi.

“Zvogëlimi i normave të interesit në kredi mes të tjerash, reflekton rritjen e vazhdueshme të konkurrencës dhe efikasitetit në sektorin bankar, por edhe përmirësimin ambientit të jashtëm afarist ku mund të theksohet ndikimi i reformave të sistemit të drejtësisë, që në këtë rast është aktivizimi i përmbaruesve privat”, ka theksuar Mehmeti.

Ai tutje ka thënë se normat një shifrore të interesit, tregon se Kosova ka shënuar progres të rëndësishëm në lehtësimin e qasjes në financa për individë dhe për biznese.

“Përshpejtimi i rritjes së kreditimit së bashku me zvogëlimin e normave të interesit, tregon se Kosova ka shënuar progres të rëndësishëm në lehtësimin e qasjes në financa për individë dhe për biznese. Përmirësimi i qasjes në financa paraqet një ndër parakushtet më të rëndësishme për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik”, ka thënë Mehmeti.

Mehmeti ka shtuar se përmirësimi i mëtejmë i ambientit afarist, do të mundësojë që sektori bankar të ketë rol edhe më të madh në zhvillimin ekonomik të vendit.

Profesori në fakultetin ekonomik, Nagip Skënderi ka thënë për KosovaPress se në periudhat e fundit Kosova ka përmirësuar ambientin biznesor të Kosovës dhe mjedisi biznesor tash është më se i favorshëm se sa viteve të kaluara.

Megjithatë, sipas tij, edhe pse janë bërë këto përmirësime në mjedisin biznesor ende nevojitet ose kërkohet prej sektorit financiar që të zbusë kushtet e kredi-dhënies për bizneset, sepse bizneset janë mjaft të interesuara për kredi-marrje,

“Sektori financiar, apo Banka Qendrore e Kosovës ka bërë disa përmirësime të dukshme në këto vitet e fundit, duke ulur normat e interesit dhe duke rënë në normën një shifrore, mirëpo megjithatë edhe pse janë bërë këto përmirësime në mjedisin biznesor ende nevojitet ose kërkohet prej sektorit financiar që të zbusë disi kushtet e kredi-dhënies për bizneset, sepse bizneset janë mjaft të interesuara për kredi-marrje, e në këtë kontekst edhe kredi-marrja duhet të jetë me kushte të volitshme”, ka thënë Skënderi.

Sipas tij, norma e interesit duhet të jetë edhe më ulët dhe të bëhet një normë krahasuese me normat e interesit që e kanë vendet tjera.

Ekonomisti dhe biznesmeni Kushtrim Ajvazi ka thënë se bankat po përdorin politika të caktuara, të cilat po koncentrohen te disa biznese me veprimtari të ndryshme, p.sh, sipas tij, këtë koncentrim e kanë te kompanitë prodhuese, ku ofrojnë normat e volitshme të interesit dhe për veç asaj ofrojnë edhe jetëgjatësi të kredisë pak më të volitshme se atë që e ofrojnë bankat tjera.

Ai ka shtuar se biznesi në ditët e sotme nuk mundet të funksionojë pa kredi dhe kjo i ndihmon jashtëzakonisht shumë biznesit për të pasur qasje në financë.

Një rol për uljen e kamatave, sipas tij, e ka luajtur edhe Fondi për Garanci Kreditore.

“Interesi i biznesit është që me marr kredi sa më të volitshme, me normë sa më të ulët të interesit, në mënyrë që mjetet që i merr me mundur me i shfrytëzuar në mënyrë sa më racionale dhe me paguar sa më pak interes… Unë mendoj se Kosova është duke ecur mirë në këtë aspekt sa i përket normës së interesit dhe bizneset në një farë formë mundemi me thënë se janë të kënaqura vetëm atëherë kur paguajnë me norma shumë të ulëta të interesit prej 1 deri 2 për qind. Mirëpo, ka banka në Kosovë që bizneseve serioze, të cilat kanë kredibilitet të mirë me bankat, ka prej tyre që marrin norma të interesit edhe me 4 për qind”, ka thënë Ajvazi.

Ajvazi shpreson se viti 2018, do të jetë një vit më i mirë edhe për biznesin, por në të njëjtën kohë edhe bankat të ofrojnë kushte më të mira për biznesin, për shkak se biznesi vazhdimisht do të ketë nevojë për financa dhe normalisht edhe kushtet e favorshme e bëjnë një biznes për ta pasur një biznes të mirë.

Partia e Pensionistëve të Serbisë: Rahoveci fle mbi rezerva të mëdha të arit

Vetëm disa ditë para se Kosova ta shpallte pavarësinë përfaqësues të “Rio Tinto” (Lydian International), kanë njoftuar se në Rahovec kanë zbuluar rezerva të reja të arit, me një mesatare prej 1.87 gram ari për një ton mase të mineraleve, e cila shkon deri në 7.97 gram, por edhe pa këtë vlerësimet sugjerojnë se gjetjet e shtatë mineraleve strategjike (plumb, zink, argjend, nikel, mangan, molibden dhe bor) në Kosovë kanë një vlerë prej 1000 miliardë dollarë amerikanë, njoftoi Partia e Pensionistëve të Bashkuar të Serbisë (PUPS)

Siç shkruan B92, PUPS, ka përmendur këtë zbulim si argument, me rastin e mesazheve të Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq për punëtorët e Trepçës se “derisa të jetë Serbia, Trepçën askush nuk do t’ua grabis”, se nuk ka asnjë ofertë që do ta bëjë Serbinë të kalojë “vijën e kuqe” dhe të heq dorë nga prona e saj në Kosovë, përcjell Telegrafi.

PUPS thekson se Kosova, para 105 vitesh, pas disa shekujsh,” është krthyer në shtëpi” , kurse “Serbia është kthyer në vendlindjen e saj”.

Më tej thekson se miniera më e rëndësishme evropiane në kohën e Nemanjiqëve ishte Novobërda, ku ishte nxjerr argjend i përzier me ar, dhe se nga fillimi i shekullit 15 zë fill një nga ligjet më të vjetra minerare në Evropë, Kodi i Minierave i Despotit, Stefan Lazareviq nga viti 1412, dhe se gjatë kohës së Gjurgje Brankoviqit, nga atje janë përmbushur një e pesta e nevojave evropiane me argjend.

“Gërmimet arkeologjike dëshmojnë se pasuria minerale në Kosovë është eksploatuar edhe para ardhjes së romakëve, dhe gjatë Perandorisë Romake, ish-provincat e Mesia e Jugut (territori i sotëm i Serbisë qendrore dhe Kosova) është konsideruar si provincë e minierave. Në fund të shekullit XIX, kapitali i huaj filloi të hyjë në sektorin e minierave në Kosovë gjatë kohës së Mbretërisë së Jugosllavisë, britanikët kanë investuar në shfrytëzimin e mineraleve në Stan Tërg, njofton PUPS.

Kjo partia me këtë shpjegon se pse minierat e Trepçës, çdo ditë i përmendin hulumtues dhe investitorë, duke anashkaluar adresën e vetme me të cilën mund të flasin, nëse respektohet e drejta e pronësisë, e kjo është Qeveria e Republikës së Serbisë” , thuhet në deklaratën e PUPS.

Qindra qytetarë të Kosovës investojnë në bitcoin

Monedhat elektronike janë një nga temat më aktuale në botë, por edhe në Kosovë. Bitcoin është një monedhë digjitale në të cilën transaksionet mund të kryhen pa nevojën e një banke qendrore. Edhe në Kosovë shumë kompani kanë investuar në pajisje që prodhojnë bitcoin

Drejtori i kompanisë “Kriptomat”, Valmir Hazeri, ka treguar për KosovaPress se vetëm në kompaninë e tij janë diku nga 500 deri në 1 mijë persona që kanë investuar para në bitcoin, ndërsa janë më shumë se 5 persona që janë bërë milioner.

Hazeri: Prej 500 deri në 1 mijë njerëz kanë investuar në bitcoin

“Është tejet e lartë, momentalisht ne Kriptomat nuk po mundemi me i përballu të gjitha kërkesave, janë disa të tjera që punojnë në Kosovë. Nuk e di ata si janë duke e menaxhuar ose a po munden ta menaxhojnë, por kërkesa është tejet e lartë dhe ka shumë persona që janë të involvuar qysh herët në bitcoin. Mund të them prej 500 deri në 1 mijë njerëz që unë kam dëgjuar, po ashtu ka edhe shumë të tjerë që unë nuk kam pasur qasje me ta. Mund të quaj që janë diku rreth 5 deri në 10 bittcoin milioner që quhen, do të thotë që kanë investuar paraprakisht qindra euro dhe tash kanë miliona euro”, tha ai.

Duke qenë se bitcoin vepron pa një bankë qendrore, Banka Qendrore e Kosovës përmes një komunikate ka paralajmëruar qytetarët e Kosovës se përdorimi i monedhave virtuale përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare.

“Përdorimi i parave virtuale, siç është për shembull Bitcoin, nuk është i rregulluar ligjërisht dhe përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare. Të gjithë përdoruesit e mundshëm të parasë virtuale njoftohen se në Republikën e Kosovës nuk ka asnjë institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura”, thuhet në njoftimin e BQK-së. Por që këtë qëndrim të BQK-së nuk e mbështet drejtori i kompanisë “Kriptomat”, Valmir Hazeri, i cili thotë se është një platformë shumë e sigurt.

Hazeri: Kjo është tejet e sigurt

“Kjo është tejet e sigurt deri tash e ka vërtetuar, vetën mund të them gati tetë vjet janë bërë, nuk ka mundur të hiqet direkt bitcoini edhe janë hequr plotë platforma të cilat kanë punuar me bitcoin, mirëpo bitcoini direkt nuk ka mundur të hiqet. Për atë arsye është vërtetuar se nuk mund të ngacmohet prej hakëreve ose nuk mundet me u modifikua që e ka bërë tash këtë teknologji të bitcoinit që quhet blockchain të përdoret edhe në plotë platforma tjera ose me e zgjidhë probleme të ndryshme me këtë metodë që e kanë zgjidh problemin e monedhës. Pra, blockchain ka zgjedh problemin e monedhës mos me mund njerëzit me krijua më shumë monedha pa pas nevojë ose pa leje të platformës dhe tash këtë blackchain, këtë teknologji po donë me përdor për me zgjidhë probleme si për shembull me krijua ndonjë transaksion ose ndonjë dërgim të informatës prej një personi në në person tjetër”, ka thënë ai. Për më tepër ai thotë se në të ardhmen bitcoini do të përdoret në të gjitha shtetet, pasi që deri tani nga shumë shtete është pranuar si para e huaj.

Hazeri: Shumë shtete që janë duke e pranuar si para të huajën

“Ka me u update( përdorë) globalisht, momentalisht janë shumë shtete që janë duke e pranuar si para të huajën, sikur ne për shembull qysh e pranojmë dollarin, do të thotë nuk është e jona, por ne e pranojmë në Kosovë ose euro, edhe euro nuk është e jona. Një ashtu edhe shtetet tjera janë duke e pranuar bitcoinin sikur para jo të veten, por si të shteteve të tjera. Pra, bitcoini është duke u bërë një entitet në vete, ku shtetet janë duke e pranuar për arsye se shumë njerëz si në Kosovë janë duke e përdorur dhe është duke funksionuar”, theksoi ai. Hazeri për KosovaPress ka treguar të gjitha procedurat se si funksionon blerja e bitcoinit, e krejt kjo mund të realizohet nëse keni një kuletë digjitale.

Hazeri: Kriptomati është metoda më e lehtë për me ble bitcoin

“Kriptomati është metoda më e lehtë për me ble bitcoin. Për me pas mundësi për të blerë bitcoin duhesh me u regjistrua me një exchanges, duhesh me dërgua para dhe shumica prej exchanges nuk e pranojnë Kosovën, pasi që ne kemi ende probleme me u pranua si shtet. Për këtë arsye ne e kemi bërë një mundësi shumë më të lehtë me pas mundësin me ble bitcoin brenda një ore. Pra, këtu çka mundesh me bë është thjeshtë vjen dhe duhet me pas një kuletë digjitale, e cila kryesisht janë nëpër telefona ose llap topa dhe aty duhesh me e krijua, duhesh me hap një kulet që man bitcoin. Pasi që ka plot kuleta që munden me majtë edhe valuta të tjera që janë kriptovaluta të tjera të ndryshme, që tash janë rreth 17 milion tash është trendi në rritje me kriju valuta ndryshe dhe mundesh me ble”, tregoi ai. E më pastaj, procedura vazhdon duke zgjedhur se cila është shuma që dëshiron të investosh.

Hazeri: këtu duhesh me zgjedh se sa po donë ose ma pak se sa

“Pra, këtu duhesh me zgjedh se sa po donë ose ma pak se sa, ose më shumë dhe pastaj duhesh me ja tregu adresën tënde pasi që bitcoin punon me adresë. Do të thotë, kur donë me ja dërgua dikujt adresën dhe ai e dinë se kush je ti dhe me ti dërgua ty ato. Tash kjo është adresa ime, ku ja japim dhe e lexon dhe tash e përgatit blerjen për me mi dërgua mu ato. Tash unë i jap pesë euro dhe i kalkulon pesë euro sa bitcoin bënë, pasi që bitcoin llogaritet rreth 15 mijë euro. Vlera e pesë eurove është 0.000332 do të thotë është një përpjesëtim tepër i lartë ku edhe kjo është një mundësi e bitcoinit që mundesh me e përpjesëtua deri në zero cent, deri në gjysmë cent ose më pak se gjysmë centi dhe mundesh me shkua 0000 deri në infinit. Dhe e blen dhe kaq, do të thotë kaq thjeshtë mundesh me ble bitcoin. Këtu e ke një recetë se çka ke ble”, tregoj Hazeri.

Përveç kompanisë “kriptomat” që pajisjet e saja i ka tek ICK në Prishtinë, edhe shumë kompani të tjera janë që kanë investuar në pajisje për prodhim të bitcoinit.

Pse po i’a mbathin investitorët e huaj?

Mbledhja e gjithë parave të shqipëtarëve në pak duar, asgjesimi i garave dhe tenderave të hapur nga qeveria, tendenca e Edi Ramës për të akumuluar gjithçka në duart e pak oligarkëve, klienë të tij, ka ndikuar fort edhe tek investimet e huaja në vend

Në Shqipëri jo vetëm që nuk po afrohen investitorë të mëdhenj dhe seriozë, por po largohen edhe ata që kishin vendosur të riskonin paratë e tyre këtu. Sipas vëshgimeve të hollësishme që revista ekonomike “Monitor” i ka bërë shifrave zyrtare për vitin 2016, numri i ndërmarrjeve të përbashkëta ka rënë me 5.2 % . Plot 13 shtete të Europës perendimore kanë pësuar tkurrje të parave që ndërmarrjet e tyre kanë investuar në Shqipëri. Kështu gjatë vitit të shkuar janë mbyllur 153 ndërmarrje greke, 91 italiane,dhe 37 gjermane. Në rënie kanë qenë dhe bizneset nga Kanadaja dhe Amerika, me përkatësisht -29 dhe -19 subjekte të mbyllura.

Ndërkohë gjatë gjithë kohës së ushtrimit 5 vjeçar të pushtetit socialistët ata janë mburur se kanë arritur shifrën rekord të investimeve të huaja të thithura ndonjëherë në Shqipëri, duke kapërcyer tavanin e 1 miliardë USD investime të huaja në vit. Por, kjo është thjesht vetëm një parrullë propagandistike se pjesën e luanit të tyre e zënë investimet të kontraktuara përpara se Edi Rama të vinte në pushtet, pra gazësjellësi TAP dhe kaskada e hidocentraleve në lumen Devoll.

Investimet në këto dy projekte janë sa 14 për qind e PBB-së, rreth 1.5 miliardë euro. Investimet në projektin TAP janë rreth 1 miliardë euro në HEC-et e lumit Devoll pak më shumë se 500 milionë euro.

Shumë ekonomistë kanë dhënë alarmin se rënia e investimeve të huaja do të ketë efekte të madhe edhe në rritjen ekonomike, sidomos pas përfundimit të Projekteve të TAP dh Devoll.

“Ky përbën një risk seriozi si për programin buxhetor ashtu dhe për objektivat e rritjes ekonomike gjatë këtyre katër viteve”, ka thënë Selami Xhepa, president Instituti “Pashko”. “Nëse rënia e investimeve nuk do të kompensohet, atëherë objektivi që ka qeveria për rritje ekonomike 4-5 për qind s’mund të arrihet”, shprehet Arben Malaj, ish-ministër i Financave.

Sipas tyre pikërisht kjo ishte arsyeja kryesore se pse FMN e uli parashikimin për rritjen ekonomike në 2018-ën nga 4.1 në 3.7 për qind.

Gjatë fushatës elektorale të verës së shkuar, kur në debate televizive Edi Rama u sfidua nga gazetarët nëse mund të thoshte qoftë edhe një investim të vetëm që i kalonte 5 milionë USD gjatë periudhës së tij, ai mbeti pa tekst (shiko video poshte).

Dhe arsyeja është e thjeshtë. Ato jo vetëm që nuk po vine, por tendenca po shkon drejt mbylljes së investimeve të huaja të ardhura më parë. Përqëndrimi i pushtetit, prishja e konkurencës dhe asfiksimi i lirisë ekonomike janë treguesë të qartë të këtij fenomeni.

Këtë e tregojnë edhe shifrat që publikohen çdo vit nga fondacioni “Heritage”. Ndërsa në fillim të qeverisjes socialiste Shqipëria renditej në vendin e 54 në botë dhe në të 25 në Europë, mes 186 vendeve, që krahason ky fondacion, aktualisht ajo ka zbritur, duke u rreshtuar e 63-ta mes vendeve të përfshira në studimin e Lirisë Ekonomike ( e 29-ta, mes 43 vendeve të Europës).

Këto janë pra arsyet se pse Rilindja jo vetëm nuk thith dot investime të mëdha, por sipas shifrave të saj zyrtare, gjatë qeverisjes së Ramës, mbyllen edhe ato që ishin tashmë në vend.

©Lapsi.al

Nga 1 janari 2018 do të aplikohen masa të reja lehtësuese për prodhuesit vendorë

Ministria e Financave njofton opinionin e gjerë përkatësisht të gjithë prodhuesit vendorë, se janë finalizuar të gjitha procedurat ligjore për fillimin e implementimit të vendimeve për lirimin nga tatimi doganor dhe i akcizës për të gjitha subjektet e regjistruara si prodhues pranë Administratës Tatimore të Kosovës

“Prandaj, duke filluar nga data 1 janar 2018, të gjithë prodhuesit të cilët importojnë vet apo përmes kontraktorëve do të lirohen nga tatimi doganor për lëndën e parë, gjysmë produktin, linjat e prodhimit, pajisjet e teknologjisë informative si dhe më pas do të lirohen nga tatimi i akcizës në të gjitha produktet të cilat marrin pjesë si lëndë ndihmëse në procesin e prodhimit”, thotë MF në një njoftim për media.

Gjithashtu, kjo ministri ka njoftuar bizneset prodhuese se këto janë vetëm masat e para për këta tre muaj të mandatit Qeveritar, përkatësisht mandatit të ministrit të Financave.

Ministri i Financave, Bedri Hamza, është deklaruar shumë herë publikisht se “prioritet ynë është zhvillimi i sektorit privat dhe se ky sektor do të jetë bartës i zhvillimit ekonomik, ku përmes rritjes së zhvillimit ekonomik dhe luftimit të informalitetit do të kemi trajtim të barabartë për të gjitha bizneset”.

“Masat e ndërmarra do të ndikojnë në realizimin e të hyrave buxhetore siç është paraparë edhe në Buxhetin e vitit 2018”, thotë MF.

Gjithashtu, Ministria e Financave njofton opinionin se nuk do të ketë asnjë tatim të ri, nuk do të ketë rritje të tatimeve ekzistuese, por MF-ja do të vazhdojë me masa të reja fiskale dhe lehtësuese për biznesin në fillim të vitit të ri 2018, ku janë paraparë ndryshime dhe plotësime të legjislacionit tatimor siç janë, Ligji për Procedurën dhe Administratën Tatimore, Ligji për Tatimin në Korporata, Ligji për TVSH-në, Ligji në të Ardhura Personale duke përfshirë edhe Kodin e Doganave dhe Akcizave.

“Në thjeshtimin e procedurave për nxjerrjen e dokumentacionit, do të ketë shkurtim të kohës dhe procedurave burokratike të kthimit të TVSH-së, shtyrje të TVSH-së në lëndë të parë me rastin e blerjes e cila prodhohet në Kosovë, kontrolla të thjeshtësuara dhe të përbashkëta ATK – Doganë, eliminim të kontaktit fizik të inspektorëve me tatimpagues dhe do të ketë zhvillim të sistemit të TI-së për komunikim të ATK-së dhe Doganës me tatimpaguesit. Do të ketë edhe shumë ndryshime tjera me qëllim që prodhuesit tanë të jenë konkurrentë si brenda po ashtu edhe jashtë vendit”, është deklaruar MF në këtë komunikatë për media.

Ministria e Financave gjithashtu njofton se asnjë ndryshim nuk do të ndodhë pa pëlqimin e Komunitetit të Biznesit, i cili thotë se është partner në vendimmarrje së bashku me Ministrinë e Financave.

Rritet çmimi i bukës

Çmimet e produkteve bazë për familjet kanë shënuar rritje këtë nëntor. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për rritje të çmimit të produkteve nga mielli, mishi, pemët dhe disa ushqime të tjera

Sipas statistikave, buka dhe drithërat kanë pësuar rritje të çmimit në 2.9 për qind, ndërsa qumështi, djathi dhe vezët 1.2 për qind.

Te pemët janë rritur çmimet për 12.8 për qind, që sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, ka ndodhur për shkak se shumica e tyre importohen.

Mirëpo, këto përqindje të paraqitura i quajnë tejet të vogla mbrojtësit e konsumatorit, të cilët thonë se në realitet çmimet e produkteve bazike janë edhe më të mëdha, ndërkaq rrogat vazhdojnë të mbesin të njëjta.

Me të dhënat e ASK-së nuk po pajtohen drejtuesit e Shoqatës së Mullisëve të Kosovës. Madje, sipas tyre, mullinjtë janë duke punuar me humbje.

Ata që në fund po e paguajnë koston janë qytetarët, të cilët ankohen duke thënë se as vetë nuk e dinë se si po ia dalin ta përmbyllin muajin.

Sidoqoftë, konsumatorët dhe mbrojtësit e tyre thonë se krejt kjo situatë është krijuar si pasojë e moskontrollit institucional të tregut në vendin tonë.

Para disa viteve, qeveria mori vendim për uljen e TVSH-së, për një numër produktesh esenciale për shportën e konsumatorit, por një vendim i tillë nuk reflektoi në çmim sepse kështu vendosën tregtarët.