Segmenti i dytë i autostradës ‘Arbën Xhaferi’ lëshohet më 22 dhjetor

Ndonëse Ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj, deklaroi se segmenti I dytë I Autostradës “Arbën Xhaferri” do të lëshohet brenda datës 15-20 dhjetor, data është shtyrë

Fatos Mani këshilltar i Ministrit, tha se punimet tashmë kanë përfunduar. Sipas Manit, 22 dhjetori është caktuar data e lëshimit të segmentit të dytë të autostradës nga Babushi deri në Bibaj.

Segmenti i dytë ka një gjatësi 11 km. Sipas Ministrit, segmenti i tretë do të lëshohet në pranverën e vitit të ardhshëm .

Kosova e Re nuk do ta djegë vetëm linjitin, por edhe mushkëritë tona

Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), përmes një ka kundërshtuar vendimin për procedimin me ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” dueke quajtur të dëmshëm e të gabueshëm

Ky është teksti i plotë i kumtesës:

Termocentrali jo vetëm që nuk do të siguroj pavarësi të furnizimit por do të dëmtoj shëndetin, mjedisin dhe të ardhmen evropiane të sektorit energjetik në Kosovë. Me një proces jotransparent dhe të fshehtë, e vetmja që mund të garantohet është thellimi i varfërisë energjetike, i izolimit dhe i degradimit të mëtejmë të mjedisit dhe shëndetit publik.

Vendimi i djeshëm, thotë KOSID, është në kundërshtim me parimet kushtetuese të shtetit demokratik që promovon mbrojtjen e mjedisit (Neni 7 – Vlerat), me parimet për mbrojtjen e mjedisit (Neni 52 – Përgjegjësia për Mjedisin Jetësor), me Ligjin Nr. 05/L-081 për Energjinë mbi promovimin e një tregu të lirë e të integruar në rajon dhe më gjerë (Neni 6.2). Kapërcimi i këtyre dispozitave kushtetuese dhe ligjore është i papranueshëm dhe si i tillë ky vendim duhet të tërhiqet.

Vendimi i djeshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës për të proceduar me arritje të marrëveshjes me Contour Global është strategjikisht i gabuar për sektorin e energjisë së Republikës së Kosovës. Kjo sepse vë gjithë kapacitetet financiare, humane dhe institucionale në shërbim të zhvillimit të një teknologjie në vdekje siç është ajo e djegies së linjitit. Në vend se institucionet e Kosovës të punojnë në përmbushjen dhe zgjerimin e caqeve për efiçiencë të energjisë dhe për energji të prodhuar nga burime të gjelbra, Qeveria jonë prioritizon investime miliardëshe në projekte të së kaluarës.

Integrimi i tregjeve është synim qëndror i Komunitetit të Energjisë, që përbën edhe vendet anëtare të BE-së por edhe vendet nënshkruese të Traktatit.[1] Integrimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë, nuk mund të bëhet në qoftë se hyjmë në obligime kontraktuale për kthim të investimeve ndaj një operatori privat. Në anën tjetër, liberalizimi i tregut të energjisë në përgjithësi, dhe të energjisë elektrike në veçanti është obligim i pakos së tretë të ligjeve në fushën e energjisë të miratuar në vitin 2016.

Operatori i Sistemit të Transmetimit, me pëlqimin paraprak të Rregullatorit, merr pjesë në operimin e një ose më shumë sistemeve të integruara në kuadër të një ose më shumë rajoneve të cilat mbulohen nga një ose më shumë palë të Komunitetit të Energjisë me qëllim të llogaritjes së koordinuar të kapaciteteve ndërkufitare dhe alokimit të koordinuar të kapaciteteve ndërkufitare dhe verifikimit të sigurisë operative dhe me qëllim të themelimit dhe zhvillimit të tregjeve rajonale të energjisë elektrike dhe liberalizimin e tyre.[2]

Projekti “Kosova e Re” minon të ardhmen evropiane të Kosovës. Në procesin integrues, ai bie ndesh me politikat evropiane të dekarbonizimit, ato të liberalizimit dhe integrimit të tregut dhe me standardet mjedisore e shëndetësore. Vendosja e një çmimi në karbon do të jetë patjetër e obligueshme për Kosovën. Kur kësaj i shtojmë koston shtesë shëndetësore dhe mjedisore e djegies së linjitit që kalon mbi 10 centë për kilovat[3] del që ky vendim është edhe ekonomikisht i pafavorshëm.

Nuk mund të flitet për një treg liberal e të integruar në qoftë se komponenta kryesore e tregut, e që është konkurrenca, dëmtohet me qëllim që një kompani private të realizoj me çdo kusht fitimin e saj. Në tregun e integruar të energjisë, prodhuesi i energjisë duhet të konkurrojë i barabartë me prodhuesit e tjerë, t’i nënshtrohet rreziqeve që sjellë konkurrenca e lirë dhe të jetë në gjendje të mbijetojë. Duke qenë se teknologjia e djegies së linjitit është çdo ditë e më shumë në rënie, Contour Global-it në mënyrë tërësisht jotransparente dhe të pa arsyetuar i është garantuar kthimi i investimit në kurriz të qytetarëve.

KOSID konsideron që në vend të insistimit për të investuar në linjit, Kosova duhet të fokusohet në investime në efiçiencën e energjisë si burim shtesë i energjisë, në promovimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme dhe në agjendën evropiane të integrimit. Më në fund, investimi një miliardësh në një sektor strategjik siç është energjia, kërkon minimalisht një konsultim të gjerë shoqëror dhe koncensus kombëtar, një vlerësim të ndikimit në mjedis dhe një pasqyrë të qartë të pasojave. Transparenca dhe hapja e dosjeve që nga fillimi i këtij procesi është obligim kushtetues, ligjor dhe moral i çdo Qeverie demokratike”.

Deputetët kërkojnë zhbllokimin e rrjetit energjetik nga Serbia

Deputetët e Kuvendit të Kosovës sot kërkuan sqarime nga drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë përse nuk po i bëjnë presion Serbisë që ta zhbllokojë Kosovën për anëtarësim në Rrjetin Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energjinë Elektrike (ENTSO-E)

Kryetarja e Komisionit parlamentar për Zhvillim ekonomik Sala Berisha -Shala, sot ka kërkuar informacione nga drejtues të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë për masat ndaj Serbisë lidhur me problemin e paraqitur në rrjetin energjetik, ngase sipas saj, është projekti i linjës së Interkonjeksionit 400 KW mes Kosovës dhe Shqipërisë shumë i rëndësishëm për të cilin ka investuar Banka Gjermane dhe është pengesë të realizohet me problemet që paraqet Serbia.

“Dëshiroj që aq sa keni njohuri të na njoftoni neve si deputetë sot, se a ka ndonjë masë që është marrë në raport me Serbinë dhe a është duke u diskutuar kjo çështje në Komunitetin e Energjisë, sepse vërtet për Kosovën paraqet shumë problem. Është edhe një projekt shumë i rëndësishëm për të cilin ka investuar Banka Gjermane dhe është pengesë dhe problem që paraqet Serbia në këtë drejtim që të hynë në funksion ai projekt. Andaj, edhe Kosova më lehtë do ta kishte që t’i plotësojë kriteret që kërkohen nga Komuniteti i Energjie, pjesë e së cilës është edhe Kosova”, ka pyetur deputetja Sala Berisha – Shala.

Janez Kopac, drejtor i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë theksoi se anëtarësimin e Kosovës në ENTSO-E po vazhdon ta bllokojë Serbia, edhe pse Sekretariati i Komunitetit ka bërë përpjekje të vazhdueshme që të zgjidhet ky problem, raporton KP.

Ai gjatë një takimi me anëtarë të Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, tha se Operatori i Sistemit dhe Transmisionit të Tregut në Kosovës (KOSTT) është i përgatitur dhe i gatshëm.

“Ne kemi bërë çdo gjë që është e mundur për të ndihmuar për të filluar atë por ende nuk ka funksionuar. Ju e dini se cili është problemi, pasi që operatori i sistemit të transmisionit i Serbisë është duke e bllokuar KOST-in që të behët anëtar i ENTSO-E. Në fillim arsyet ishin teknike, pasi që KOSTT nuk ishte, le të themi i pajisur siç duhet, por kjo arsye nuk qëndron më, pasi që ishte një ekspert i ENTSO-E i cili ka konfirmuar se KOSTT është i përgatitur dhe i gatshëm dhe tani problemi është formal. Arsyeja që ka dhënë Serbia për këtë bllokim është se autoritetet e Kosovës nuk kanë lejuar të vendosin furnizuesit elektrik në pjesën veriore të Kosovës”, ka thënë Kopac.

Ai ndër të tjera ka thënë se edhe pse Kosova është në prag miratimit të finalizimit të legjislacionit për energjinë, ka një problem të madh për mos funksionalizimin e Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për rregullimin e tregut energjetik, dhe kërkoi që urgjentisht deputetët ta zgjedhin këtë Bord.

“Shumica e legjislacionit sekondar ishte përgatitur dhe miratuar, por vetëm një problem shumë i madh i cili ka dalë, është Autoriteti Rregullativ i Energjisë, i cili nuk është duke funksionuar, nuk ka anëtarë në bord dhe kjo gjendje është për disa muaj, andaj ju si parlament duhet të përpiqeni ta tejkaloni këtë situatë të institucionit i cili nuk funksionon dhe sa më shpejt që është e mundur, pasi që kjo shkakton probleme të shumta”, ka thënë Kopac.

Kryetarja e Komisionit, Berisha Shala ka thënë se problem dhe sfidë është mungesa e bordit të ZRRE, por tha së është në proces përzgjedhja e bordit nga Qeveria dhe shumë shpejt pritet të sillet raporti me emra në Kuvend dhe premtoi se një prej seancave të ardhshme do të votohen këta anëtarë për bordin e ri.

Kopac para deputetëve ka folur edhe për direktivat dhe kornizat ligjore, dhe objektivi kryesor i Komunitetit të Energjisë është sipas tij, shtrirja e rregullave dhe parimeve të brendshme të BE për energjinë në vendet e Evropës Juglindore, rajonin e Detit të Zi dhe me gjerë në bazë të një kornize ligjërisht të detyrueshme.

Komuniteti për Energji është një organizatë ndërkombëtare e cila bashkon Bashkimin Evropian dhe fqinjët e vet, për të krijuar një treg të integruar evropian të energjisë.

Pas krizës me qymyr, energjia elektrike pritet të shtrenjtohet

Energjia elektrike mund të shtrenjtohet për rreth 20 për qind, nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi, thonë zyrtarë të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE)

Në Kosovë, një sasi e madhe e energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria, për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike.

Mungesa e rezervave të qymyrit ka detyruar furnizuesin të importojë energji më shumë sesa ka qenë e planifikuar, thotë Adelina Murtezaj, zëdhënëse në ZRRE.

Kjo sipas saj është arsyeja e rritjes se mundshme të çmimit të energjisë elektrike nga muaji prill i vitit të ardhshëm.

“Nëse vazhdohet me këtë trend të njëjtë deri në mars të vitit 2018, mund të ndikojë në tarifat e energjisë elektrike për 18.7 për qind. Do të thotë se tarifat mund të rriten në rast se vazhdohet me trendin e njëjtë të importeve”, thotë Murtezaj për Radion Evropa e Lirë

Ndryshe, në fshatin Shipitullë dhe Hade, në Komunën e Obiliqit, duhet të bëhet zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevoja të Korporatës Energjetike të Kosovës.

Por, ende nuk ka arritur të realizohet shpronësimi i 52 hektarëve tokë, për shkak të pakënaqësisë së disa banorëve me çmimin e propozuar nga Qeveria për shpronësim.

Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet energjetike po shfrytëzojnë krizat dhe defektet e mundshme për rritje të çmimit të energjisë, kurse edhe pas stabilizimit të situatës çmimet, asnjëherë nuk janë ulur.

Visar Azemi nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), për Radion Evropa e Lirë thotë se ZRRE- ja duhet të jetë e kujdesshme për një vendim të tillë, pasi sipas tij, kjo do të krijon pakënaqësi sociale te qytetarët, pasi rritja deri 20 për qind është e madhe për buxhetin e qytetarëve.

“KEDS duhet të jetë shumë i arsyeshëm në këto raste. Këto situata të krijuara po duken se janë bërë në një mënyrë artificiale, për të ardhur deri tek debate se a duhet apo nuk duhet të ngritët çmimi i energjisë elektrike. Gjithsesi, importet që po pretendohet se kanë rritur çmimin e energjisë elektrike do duhej të ishin të negociueshme në terma afatgjatë dhe jo në terma ad-hoc”, thotë Azemi .

Qytetarët kanë reaguar, duke e quajtur shtrenjtimin e energjisë elektrike të papërballueshëm dhe të paarsyeshëm.

Musa Hajdini mbi të 60-at, shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për lirimin e energjisë, pasi edhe çmimet aktuale janë shumë të shtrenjta.

“Kam dëgjuar se do të shtrenjtohet. Kjo është katastrofë për qytetarët. Ne nuk po jemi në gjendje as faturat që po vijnë t’i përballojmë,” shprehet Hajdini.

Çmimi për çdo kilovat të energjisë elektrike, gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22:00 deri në orën 07:00 kushton 0.3 cent.

Kosova s’ka hise te “Kosova e Re”

Shteti nuk do të ketë aksione në termocentralin që do të ndërtohet në kuadër të projektit “Kosova e Re”, sipas marrëveshjes së arritur mes Qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane “Contour Global”, shkruan sot Koha Ditore

Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar lidhur me pikat e marrëveshjes së arritur, ku, veç të tjerash, thuhet se projekti do të jetë tërësisht investim privat, edhe pse gjatë negociatave është diskutuar që edhe Qeveria do ta marrë përsipër një pjesë të investimeve dhe aksioneve në këtë projekt.

“Qeveria e Kosovës nuk ka paraparë asnjë lloj pjesëmarrjeje në aksionet e termocentralit ‘Kosova e Re’.
Mirëpo në marrëveshjet e arritura kjo çështje ka ngelur e hapur dhe në vullnetin e Qeverisë së Kosovës nëse do të kontribuojë në forma të ndryshme në projektin e termocentralit”, thuhet në përgjigjen e Zyrës për informim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Mbi 16 mijë kg produkte ushqimore pa afat konfiskohen në Drenas

16 mijë e 220 kg produkte të ndryshme ushqimore si dhe 42 litra pije me afat të skaduar janë konfiskuar nga inspektorët e komunës së Drenasit

Drejtoresha e Inspeksionit e kësaj komune, Aurora Berisha, ka deklaruar se malli është konfiskuar nga disa dyqane të qytetit.Sipas saj, komuna ka pranuar shumë ankesa nga qytetarët, të cilët janë përballur me produkte me afat të skaduar.

Berisha thotë se ky aksion është ndërmarrë qëllimisht pasi për festat e fundvitit qytetarët janë të prirur të blejnë më shumë produkte ushqimore.Qytetarët thonë se kanë pasur raste kur pasi i kanë dërguar produktet në shtëpi, e kanë vërejtur se janë me afat të skaduar.

Haradinaj kritika të forta për keqpërdorime drejt Agjencisë për Zhvillim Bujqësor

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka akuzuar Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë për ndarjen në baza politike të subvencioneve, ndërsa, ka porositur kryeshefin ekzekutiv të Agjencisë, Elhami Hajdari, që mos të mendojë se kjo Agjenci është mbretëri në vete

Haradinaj këto komente i bëri në konferencën “Për bujqësi të qëndrueshme, pylltari dhe zhvillim rural në Kosovë”, të organizuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ku ai tha se gabimet dhe lëshimet nuk do të lejojnë që të vazhdojnë pakufi, raporton ksp.

“Përkrahja, grantet, subvencionet të mbërrijnë te ata që i meritojnë, te ata që iu takojnë. Ne nuk kemi nevojë t’i ikim realitetit ka plotë diskutime që kanë ndodh edhe keqpërdorime në të kaluarën në shpërndarjen e granteve dhe subvencioneve, kryesisht me anueshmëri partiake ose të lidhjeve tjera dhe ku janë dëmtuar fermerët e vërtetë, që kanë bërë punë të mirëfilltë që e meritojnë përkrahjen. Po ashtu, është me rëndësi që në këtë shpërndarje të kemi kujdes për të gjithë, të gjitha zonat e Kosovës që merren me bujqësi“, tha ai.

Ai madje pati në paralajmërim për drejtorin e Agjencionit, duke i thënë se nuk është mbretëri në vete.

“Rezultat i lëshimeve të kaluarën, sidomos i Agjencionit që merren me shpërndarjen ose identifikimin e përfitueseve të granteve dhe subvencioneve, nuk është mbretëri në vete, mos të mendon ashtu udhëheqësi i këtij Agjencioni, janë para të taksapagueseve dhe duhet të shkojnë drejt te ata që i meritojnë, ndryshe do të obligohem që të reflektojë në të gjitha nivelet, pra nuk do të lejojmë që kjo gjendje të vazhdojë në pakufi me gabime, me lëshime, qofshin të qëllimshme, qofshin të paqëllimshme“, tha ai.

“Kosova e Re” do të kushtojë 1.3 miliard euro

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka hapur takimin e 15-të të Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë, në të cilin shprehu përkushtimin e qeverisë në hartimin e politikave për integrim në tregun rajonal të energjisë elektrike

Me këtë rast, kryeministri tha se janë të angazhuar maksimalisht në përafrim të legjislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian dhe për zbatimin në praktikë, duke kërkuar për këtë edhe mbështetjen e Komisionit Evropian.

Haradinaj në këtë takim njoftoi po ashtu edhe për arritjen e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”, për të cilin tha se vlera e këtij investimi është 1 miliard e 300 milionë euro, dhe me këtë do të sigurohet një situatë e qëndrueshme energjetike, përcjell ksp.

“Sfidave aktuale me të cilat ballafaqohet Kosova, duke qenë e kufizuar në menaxhimin e rrjedhave të energjisë në tregun rajonal dhe mos funksionalizimit të linjës 400 kilovat Kosovë – Shqipëri, duhet t’i gjejmë zgjidhje, me kontributin e të gjithë neve së bashku, dhe besoj se për këtë do ta marrim përkrahjen e të gjithëve. Përafrimi i direktivave të BE-së me legjislacionin e palëve kontraktuese është një hap i domosdoshëm. Implementimi në praktikë kërkon angazhim shumë herë më të madh. Për këtë jemi të vetëdijshëm dhe jemi te angazhuar maksimalisht, megjithatë edhe më tutje ne kërkojmë mbështetjen tuaj, me theks të veçantë mbështetjen e Komisionit Evropian”, tha Haradinaj.

Ai ka thënë se suksesi i formimit të tregut të energjisë është parakusht dhe garanci për integrimin edhe të tregjeve tjera në kuadër të Procesit të Berlinit.

“Dëshiroj ta përmbyll me një lajm që tashmë e dini të gjithë. Kosova ka arritur marrëveshje me një investitor serioz privat për investime në energji, për një termocentral të ri që është 500 Megavat dhe i cili kap vlerën e investimeve 1 miliard e 300 milionë euro dhe që fillon me zbatim nga viti që vjen. Me këtë ne besojmë se do të krijojmë situatë të qëndrueshme energjetike në Kosovë, njëkohësisht avancim në energji të pastër për shkak se teknologjia me të cilën ne prodhojmë energji tani është teknologji e hershme dhe jo miqësore ndaj ambientit”, tha ai.

Christofer Jones, përfaqësues i Komisionin Evropian, ka folur për energjinë e ripërtërirë, duke treguar se sa përfitime i ka sjellë vendeve të Bashkimit Evropian.

“Në BE po bëhet një metodë për rritjen e vendeve të punës kemi më shumë se 1 milion njerëz që punojnë në energjinë e ripërtërirë në Bashkimin Evropian. Kemi gati 1 milion njerëz që punojnë në eficiencën e energjisë. Komisioni Evropian ka ofruar grante për 144 milionë eurosh dhe për më tepër në kuadër të kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor deri më tash kemi dhënë 54 grande për 100 e ca milionë. Sot ne po lansojmë edhe një proces që e mban Komitetin e Energjisë të përditësuar me evolucionet globale edhe siguron Komuniteti i Energjisë të jetë motor për rritje dhe prosperitet në rajon. Një vizion afatgjatë që krijon sinjale të qarta për ekonominë është thelbësor për ta krijuar këtë mundës për gjithë jetën kjo punë do të lehtësoj dhe inkurajoj investimet e domosdoshme është e mirë për bizneset, mjedisin dhe konsumatorët”, tha Jones.

Ndryshe, Kosova sot ka qenë nikoqire e takimit të Këshilli i XV Ministror të Komunitetit të Energjisë.

Këshilli i 15-të Ministror i Komunitetit të Energjisë, mbledh ministrat përgjegjës për energji të nëntë palëve kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë; Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Ukraina dhe Bashkimin Evropian.

TKE-së në këtë sesion do të ketë në fokus zhvillimet e përgjithshme të politikave të energjisë, legjislacionin e ri evropian për energjinë, raportin vjetor për aktivitetet e TKE-së dhe buxhetin për vitin 2018-2019.

Ekonomia joformale në Kosovë, mbi 30 për qind

Ekonomia joformale në Kosovë, në raportet vendore dhe ndërkombëtare, thuhet të jetë më shumë se 30 për qind të bruto produktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit

Kjo ekonomi e paligjshme në mbi 30 për qind, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka thuhet se ka dëmtuar buxhetin e vendit si dhe konkurrencën e drejtë në treg.

“Ekonomia joformale në mënyrë direkte i shkakton dëm konkurrencës së drejtë dhe të barabartë. Po ashtu, dëme ju shkakton bizneseve të cilat janë të rregullta dhe i kryejnë detyrimet e tyre karshi shtetit. Efekti tjetër është edhe në tërheqjen e investimeve të huaja direkte, pasi që asnjë investitorë seriozë në një ambient ku ekonomia joformale është mbi 30 për qind nuk investon”, thotë Zeka për Radion Evropa e Lirë.

Ekonomia e paligjshme në Kosovë, edhe nga zyrtarë të institucioneve vlerësohet të jetë në nivel të lartë. Ata thonë se kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri, e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend.

Zëvendësdrejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Hamdi Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ka arritur një progres në luftimin e ekonomisë joformale.

“Ky fenomen është në të gjitha vendet, mirëpo edhe ne si Administratë Tatimore vazhdojmë të ballafaqohemi më këtë. Më qëllim të luftimi të ekonomisë joformale, jemi duke ndërmarrë projekte të caktuara, me qëllime që të minimizohet ekonomia joformale në nivelin më të ulët të mundshme”.

“Na bazë të vlerësimeve që janë bërë nga Bashkimi Evropian është evidentuar se është arritur një progres në luftimin e ekonomisë joformale. Nga të dhënat ekonomia joformale në Kosovë është vlerësuar të jetë 31 për qind”, thotë Hoxha.

Ndërkohë, një numër i madh i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t’iu shmangen detyrimeve shtetërore.

Numri i bizneseve që i janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t’u pajisur me arka fiskale, sipas Hoxhës është më shumë se 28 mijë biznese, nga afër 150 mijë biznese sa janë të regjistruara në Kosovë.

“Në bazë të numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruara dhe atyre të fiskalizuara, ne nuk mund të nxjerrim përfundimin sa është numri i tyre që nuk janë fiskalizuar, pasi që disa biznese në bazë të ligjit dhe udhëzimit përkatës nuk obligohen të fiskalizohen. Gjatë vitit 2016 dhe 2017 është shënuar progres në fiskalizmin e subjekteve që merren me shitjen e karburanteve dhe pothuajse të gjitha këto biznese janë të fiskalizuara”, thotë Hoxha.

Zëdhënësi i Doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë për Radion Evropa e Lirë se me rritjen e të hyrave që kanë pasur ndër vite, ekonomia joformale konsiderohet të ketë shënuar rënie.

“Dogana e Kosovës është në luftim të ekonomisë joformale dhe ne kemi arritur të jemi efikas. Nëse e përmendim aspektin e mbledhjes së të hyrave, ne kemi mbledhur mbi 1 miliard euro. Ka ende hapësirë për përmirësime, por ne si Doganë vlerësojmë se kemi pasur progres të rritjes së të hyrave. Dhe në momentin kur ka rritje të hyrave, atëherë ka progres në luftimin e ekonomisë joformale”, thekson Stavileci.

Administrata Tatimore dhe Doganat e Kosovës janë kontribuuesit kryesorë të buxhetit të shtetit, i cili në këtë vit kap shifrën e afër 2 miliardë euro.

Ymeri: ‘Kosova e Re’ projekt skandaloz, shtrenjton rrymën

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri ka thënë në seancën e Kuvendit të Kosovës se projekti për ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”është skandaloz dhe dëmton ekonominë

“Dje është nënshkruar marrëveshja për ndërtimin e Termocentralit ‘Kosova e Re’, ky është projekti më i madh pas luftës, por edhe jotransparent. Ky projekt është skandaloz pas privatizimit tash po zbatohet faza e dytë e privatizimit. Ky privatizim nuk ka se si të jetë ndryshe veç privatizim i shtetit”, tha Ymeri.

Sipas tij, do ta shtrenjtojë rrymën prej 28 deri në 32 për qind.

“Termocentrali ‘Kosova e Re’ do të ketë një bllok 500 megavatësh, kthimin në investime për këtë investim do të jetë diku 21. 5 për qind, ndërkohë që ngritja e çmimit të energjisë parashikohet nga Qeveria nga 28 deri 32 për qind, si rrjedhojë e këtij projekti. Besoj se këto mjaftojnë për ta treguar se sa skandaloze është kjo kontratë dhe ky projekt në përgjithësi. Ky është rasti i parë i privatizimit të kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike në vendin tonë. Pas privatizimit të dëmshëm dhe shkatërrues të rrjetit të shpërndarjes tash po zbatohet faza e dytë e privatizimit të gjenerimit një hap jashtëzakonisht i dëmshëm drejt privatizimit të energjisë elektrike në përgjithësi”, tha Visar Ymeri, shkruan Telegrafi.

Sipas kryetarit të Vetëvendosjes me marrëveshjen për Termocentralin “Kosova e Re”, Qeveria e Kosovës i ka shuar mundësitë për zhvillim ekonomik. “Me këtë kontratë ne po heqim dorë nga infrastruktura jonë. Ne po heqim dorë nga një mundësi që e ka ekonomia e Kosovës”, ka thënë Ymeri.