Lifestyle

Afrikani dhe patriotizmi n’Kosovë

Afrim J. Berisha

pas luftës në Kosovë, një zyrtari Afrikan n’kohën e UNMIK-ut, i kish pas ra n’sy Çiftelia edhe kish pas vet çfarë instrumenti është?

Përkthyesi i kish tregu që është instrument tradicional Shqiptar.

E kish vet prapë çfarë temash knohen n’kangë me çiftelia?

Përkthyesi i kish tregu që mbi 90 për qind e kangëve me çiftelia i kushtohen Patriotizmit.

Afrikani i thot, interesant, edhe na e kemi një instrument t’veçantë muzikor, me të i knojmë Ujit se ka mungesë të madhe!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *